Share This Post

Rijden & Logistiek

Zuid-Holland Bereikbaar

Zuid-Holland Bereikbaar

In de provincie Zuid-Holland is het constant erg druk op de weg. Dat zal de komende jaren alleen nog maar erger worden. De provincie vraagt zich al enige tijd af hoe deze regio bereikbaar blijft. De komende jaren zullen er zo’n 200.000 woningen bij komen in Zuid-Holland. Dat betekent ook dat er meer wegen bij komen. Daarnaast zijn de bruggen en tunnels in de provincie toe aan groot onderhoud. Ook dat zal tot extra problemen op de weg gaan leiden. Om al deze problemen het hoofd te bieden, hebben acht publieke organisaties de samenwerkingsorganisatie Zuid-Holland Bereikbaar opgezet.

Acht organisaties

De acht publieke organisaties die de samenwerkingsorganisatie Zuid-Holland Bereikbaar opgezet hebben zijn het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, de provincie Zuid-Holland, de gemeente Den Haag, de gemeente Rotterdam, ProRail en het Havenbedrijf Rotterdam. Een van de doelen van Zuid-Holland Bereikbaar is om onnodige hinder van weg- en bouwwerkzaamheden te voorkomen. Bestaande organisaties die zich hier al mee bezig houden, Verkeersonderneming, BEREIK! en Bereikbaar Haaglanden en Rijnland, zijn per 1 januari 2022 opgegaan in het nieuwe Zuid-Holland Bereikbaar.

​Publiekscampagne

Om het publiek mee te nemen met de doelstellingen van Zuid-Holland Bereikbaar is er een publiekscampagne gestart onder de naam Ways2go. Deze publiekscampagne heeft tot doel om mensen over te halen om anders en vooral slimmer te laten reizen. Hierbij is ook aandacht besteed aan mobiliteit in relatie tot duurzaamheid. Werkgevers, werknemers en bewoners in Zuid-Holland worden aangezet om gebruik te maken van alternatieve manieren van vervoer die in hun situatie mogelijk zijn. Om de boodschap van Zuid-Holland Bereikbaar goed over te brengen, wordt gebruikt gemaakt van vier verschillende karakters die ieder op een andere manier met mobiliteit omgaan.

​Samen bereikbaar

Het project Samen Bereikbaar is de bedrijvenaanpak van Zuid-Holland Bereikbaar. Dit project is bedoeld voor bedrijven die de overstap willen maken naar duurzame en slimme mobiliteit. Samen Bereikbaar kent verschillende projecten op het gebied van infrastructuur, mobiliteitsmanagement en gedragsverandering.

Voor meer informatie over al deze projecten kun je kijken op de sites van Zuid Holland Bereikbaar | Samen houden we de regio bereikbaar en Ways2go – Zoveel manieren om duurzaam te reizen. Hoe reis jij morgen?

Share This Post