Share This Post

Milieu

Zero-emissiezones komen te vroeg voor de transportsector

Zero-emissiezones komen te vroeg voor de transportsector

Vanaf 2025 zal in de meeste grote steden in Nederland een zero-emissiezone gaan gelden. Dat betekent dat het niet meer mogelijk zal zijn om met een dieseltruck het centrum van zo’n stad in te rijden. Uitgangspunt bij deze plannen is dat de transportsector tegen die tijd wel voldoende elektrische vrachtwagens en bestelauto’s zal hebben om deze verandering in de stadslogistiek aan te kunnen. Dit blijkt echter een grote misvatting te zijn.

Kleine bedrijven haken af

Uit onderzoek blijkt dat veel transportbedrijven zijn niet van plan om op korte termijn hun hele wagenpark om te zetten naar e-trucks. Belemmeringen zijn de hoge aanschafkosten van elektrische vrachtwagens, de beperkte actieradius van dergelijke trucks en de beperkte beschikbaarheid van laadinfrastructuur. Zo’n 40 procent van alle transportbedrijven in Nederland wacht het nog even af. Dit zijn met name de kleinere bedrijven. Hiervan zegt zo’n 50 procent dat zij geen concrete plannen hebben voor de aanschaf van e-trucks.

Onduidelijke regelgeving

Een ander probleem is de onduidelijkheid in regelgeving wat betreft de zero-emissiezones. Er zijn grote verschillen tussen de steden. Amsterdam en Rotterdam maken bijvoorbeeld vrijwel het hele gebied binnen de ring een zero-emissiezone. Een stad als Zwolle heeft bepaald dat de zero-emissiezone alleen maar geldt voor de binnenstad. Deze onduidelijkheid wat betreft de regels leidt niet alleen tot verwarring. Het kan ook leiden tot oneerlijke concurrentie.

Landelijke beleid

Het ontbreekt volgens de transportsector ook aan eenduidig landelijk beleid voor een goede transitie. Behalve terugkerend ‘gedoe’ rondom de subsidies voor de aanschaf van e-trucks, is het uitblijven van een een goed plan voor de laadinfrastructuur voor al die e-trucks een remmende factor. Ook is het maar de vraag of het huidige stroomnet in Nederland wel voldoende capaciteit heeft voor een dergelijke hoge vraag naar elektriciteit. Kortom, er zijn nog heel veel zaken die onzeker zijn. Daarom lijkt het er sterk op dat de zero-emissiezones in 2025 te vroeg komen voor de transportsector.

Share This Post