Share This Post

Nieuws / Uncategorised

Woede in de vrachtsector over pop-up fietsroutes

Woede in de vrachtsector over pop-up fietsroutes

Organisaties van het wegvervoer hebben kritiek geuit op de plannen van het Ministerie van Vervoer om naarmate de lockdown wordt opgeheven de trottoirs uit te breiden en pop-up fietsroutes in te voeren. 

Met de voorstellen voor het ‘opnieuw starten van lokaal vervoer ‘ zouden gemeenten en de snelwegautoriteit de ruimte op de weg opnieuw kunnen toewijzen om mensen te helpen naar fietsen en lopen over te schakelen, terwijl ze sociale afstand houden. De plannen worden door een actief reisfonds voor noodgevallen van £ 250 miljoen ondersteund.

Toch zei de Road Haulage Association (RHA) dat de voorstellen de leveringen zouden vertragen en de file zouden doen toenemen, wat de inspanningen van bedrijven om na de pandemie opnieuw op te starten zou belemmeren. Het noemde de toewijzing van wegruimte aan fietsers ‘verbluffend verkwistend’ en beweerde dat ze ‘onevenredig populair waren’ boven andere weggebruikers. 

En de Freight Transport Association zei dat het, hoewel het het uitgangspunt van het actieve reisplan van de regering steunde, de verzekering wilde dat de vracht- en logistieke sector haar essentiële werk zou kunnen voortzetten. 

Herstart lokaal vervoer

De plannen zijn de eerste fase in een langetermijnpakket van maatregelen ter verbetering van bussen, fietsen en lopen dat in februari, vóór de uitbraak van Covid-19, werd aangekondigd. 

Hoewel de leidraad de noodzaak van vrachtvervoer erkent, is de RHA bezorgd dat plannen om bepaalde wegen te sluiten, andere te versmallen en fietspaden in te voeren een negatieve impact op de activiteiten van haar leden kunnen hebben. 

Rod McKenzie, de algemeen directeur van het RHA – Beleid en openbare aangelegenheden, zei: “Het vermogen om goederen veilig en efficiënt te verplaatsen is voor iedereen en alle bedrijven van cruciaal belang. We zijn bezorgd dat de beleidsmakers een ‘silo’-mentaliteit aannemen, waardoor de behoeften aan passagiers- en goederenvervoer afzonderlijk worden behandeld.”

Hij voegde eraan toe: “Het aanpassen van infrastructuur om wandelen, veilig wachten op openbaar vervoer en fietsen waar het nodig is te verbeteren, is niet onredelijk. Het moet echter wel op een evenredige en gestructureerde manier gebeuren.”

Welke invloed hebben bredere trottoirs en nieuwe fietsroutes op jouw wegvervoerbedrijf? Denk je dat ze als reactie op de Covid-19-pandemie gerechtvaardigd zijn?

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>