Share This Post

Technologie / Uncategorised / Vrachtwagens

Wie gaat de overstap van vrachtwagenchauffeurs financieren?

Wie gaat de overstap van vrachtwagenchauffeurs financieren?

Je hoeft me er niet aan te herinneren dat er in het tijdperk van automatie banen op het spel staan. De rol die technologie in ons leven speelt wordt steeds groter en als gevolg daarvan komen werknemers in het gedrang. Terwijl het misschien een onontkoombaar deel van ons digitale tijdperk is hoeft het nog niet het einde van jouw carrière te zijn.

Vrachtwagenchauffeurs kunnen dan misschien wel vervangen worden door technologie, maar de technologie die de vrachtwagens zal besturen heeft nog steeds mensen nodig.

Vrachtwagenchauffeurs zouden met de juiste toewijding en middelen toegang moeten krijgen tot de trainings- en onderwijsprogramma’s die ze nodig hebben om hun toekomstige carrièremogelijkheden te kunnen vergroten.

Gelukkig hebben we daar nog voldoende tijd voor. Dankzij het wantrouwen van het publiek en de verbeteringen die de autonome technologie nog moet ondergaan, kan het zo zijn dat het werk van vrachtwagenchauffeurs pas tegen 2040 daadwerkelijk door autonome voertuigen beïnvloed zal worden.

In de tussentijd zullen chauffeurs in de cabine moeten zitten om het voertuig in de gaten te houden en om de besturing over te nemen wanneer er zich een probleem voordoet. Ondanks het feit dat het misschien niet een permanente oplossing is geeft het chauffeurs wel de tijd om de overstap naar de technische sector te maken.

Deze overstap zal niet voor elke chauffeur de oplossing zijn, maar sommige mensen zullen zich er zeker tot aangetrokken voelen. En hoe toegankelijker deze training is, hoe meer ze ervan kunnen profiteren.

We hebben alleen de financiering nodig. En als ik me niet vergis bevindt er zich een heleboel geld in Silicon Valley (waar een groot deel van deze technologie wordt ontwikkeld).

Misschien moeten die bedrijven hun handen eerst eens in hun eigen zakken steken. Dat is niet te veel gevraagd, toch?

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>