Share This Post

Rijden & Logistiek

Westerscheldetunnel ook gratis voor vrachtwagens in 2025?

Westerscheldetunnel ook gratis voor vrachtwagens in 2025?

De Tweede Kamer heeft besloten dat de Westerscheldetunnel, die Zeeuws-Vlaanderen met de rest van Nederland verbindt, per 2025 tolvrij wordt. Een motie van ChristenUnie, CDA en SGP is tijdens de Algemene Beschouwing na Prinsjesdag aangenomen. Vooralsnog zal het vrijstellen van tol alleen gelden voor personenauto’s en motoren, maar er gaan stemmen op om ook het vrachtverkeer gratis toegang tot de tunnel te verlenen.

Isolement doorbreken

De Westerscheldetunnel zorgt voor een verbinding tussen Zeeuws-Vlaanderen en de rest van Nederland. De Zeeuwen die in Zeeuws-Vlaanderen wonen, voelen zich al jaren geïsoleerd. Ze hebben weinig mogelijkheden om zich buiten hun regio te verplaatsen. Wie niet door de tunnel wil, kan alleen via België reizen, maar dat is een langere route en ook daar is er sprake van tolheffing. De Zeeuwen willen daarom van de tol in de tunnel af. De Tweede Kamer heeft hier begrip voor. Vorig jaar werd al een motie aangenomen om de tunnel zo spoedig mogelijk tolvrij te maken. Nu is er een datum genoemd. Uiterlijk 2025 moet de tolheffing voor de tunnel opgeheven zijn.

Sociale en economische voordelen

Er worden door het afschaffen van de tolheffing sociale en economische voordelen verwacht voor de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen en voor de rest van Zuidwest-Nederland. Dat is zeker te verwachten als het afschaffen van de tol ook voor het vrachtverkeer zou gaan gelden. Tot nu toe is daar enige aarzeling over vanwege het mogelijke risico van extra stikstofemissie. De gratis tunnel zou namelijk voor meer verkeersdrukte kunnen gaan zorgen.

Kosten en baten

Over de baten van het opheffen van de tolheffing zijn de meeste mensen het wel eens. Er zijn echter ook flinke kosten verbonden aan het schrappen van de tol. Totale afschaffing van de tolheffing in 2022 zou zo’n 340 miljoen euro minder inkomsten voor de staat betekenen. Een rit door de Westerscheldetunnel kost nu voor een personenauto 5 euro. Voor vrachtvervoer dat minder dan 12 meter lang is, kost het 18,20 euro. Voor vrachtwagens die langer dan 12 meter zijn, kost het 25 euro. Een retourtje vrachtwagen door de tunnel kan dus oplopen tot 25 euro.

Share This Post