Share This Post

Gezondheid

Werkdruk bij vrachtwagenchauffeurs flink gestegen

Werkdruk bij vrachtwagenchauffeurs flink gestegen

Uit onderzoek blijkt dat de werkdruk van vrachtwagenchauffeurs de laatste 20 jaar behoorlijk is toegenomen. Deze toegenomen werkdruk blijkt onder andere te worden veroorzaakt door een wisselwerking tussen de veranderde inhoud van het werk zelf en de maatschappelijke ontwikkelingen. Het werk is intensiever geworden. De maatschappij is sterk veranderd. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor vrachtwagenchauffeurs. Ook andere beroepsgroepen, zoals thuiszorgmedewerkers en leerkrachten in het basisonderwijs, ervaren een sterk toegenomen werkdruk.

​Onderzoek Tilburg Universiteit

Aan de universiteit van Tilburg werd enige tijd geleden een onderzoek afgerond met de naam ‘Een integraal contextueel perspectief op werkintensivering van beroepen’. In het artikel dat geschreven is naar aanleiding van dit onderzoek valt te lezen wat de conclusies zijn. Onderzocht is welke gevolgen de maatschappelijke ontwikkelingen in de afgelopen 20 jaar hebben gehad op de werkintensivering van zes beroepen. Het gaat om thuiszorgmedewerker, leerkracht in het basisonderwijs, ICT-systeembeheerder, mobiele objectbeveiliger, vrachtwagenchauffeur binnenland en orderpicker.

De hoofdconclusie van dit onderzoek is dat in alle onderzochte beroepen een toegenomen werkdruk wordt ervaren. Oorzaken die genoemd worden voor het ontstaan van deze toegenomen werkdruk zijn onder andere de hogere taakeisen. Dat de taakeisen hoger zijn geworden, komt onder meer door het gebruik (moeten) maken van nieuwe technologie. Ook de de aanwezigheid van meer veeleisende klanten en collega’s wordt genoemd als reden.

Het hele artikel is hier te lezen.

​Werkdruk bij vrachtwachtenchauffeurs

Specifiek voor de toename van de werkdruk bij vrachtwagenchauffeurs is dat zij in toenemende mate te maken hebben met veel drukte en agressie in het verkeer. Daarnaast speelt ook een rol dat zowel de kwalitatieve als de kwantitatieve eisen aan hun taken in de loop der jaren zijn toegenomen. Er moet steeds meer en het moet ook steeds beter.

Ook de emotionele belasting van vrachtwagenchauffeurs ziet een stijgende lijn, volgens de Tilburgse onderzoekers. Eigenschappen zoals stressbestendigheid, mensenkennis, conflicthantering en communicatieve vaardigheden zijn daarom ook voor vrachtwagenchauffeurs steeds belangrijker geworden.

​Hoe voorkom je een te hoge werkdruk?

Uit de resultaten van het onderzoek is te zien dat de verhoogde werkdruk onder vrachtwagenchauffeurs meerdere oorzaken heeft. Een te hoge werkdruk kan leiden tot meer gevallen van burn-outs of zelfs tot permanente uitval. Om een te hoge werkdruk bij vrachtwagenchauffeurs tegen te gaan, kun je denken aan maatregelen zoals extra scholing om bijvoorbeeld wat makkelijker met nieuwe digitale systemen of andere technologische ontwikkelingen leren om te gaan. Daarnaast adviseren de onderzoekers aan werkgevers en arbodiensten om het probleem van de toegenomen werkdruk wel bespreekbaar te maken. Negeren lost het probleem niet op. Ook raden de onderzoekers aan om in sommige specifieke gevallen hulp aan te bieden op het gebied van conflicthantering en communicatieve vaardigheden.

Share This Post