Share This Post

Rijden & Logistiek

Wegverbreding A2 tussen Het Vonderen en Kerensheide

Wegverbreding A2 tussen Het Vonderen en Kerensheide

De verbreding van de A2 tussen Het Vonderen en Kerensheide gaat volgend jaar toch starten. Er waren diverse bezwaren ingediend tegen deze verbreding, maar deze zijn door de Raad van State allemaal ongegrond verklaard. De volgende stap is nu het aanbesteden en daarna voorbereiden van de uitvoering van dit project. Volgens planning zullen de werkzaamheden in 2022 van start gaan. Uiterlijk 2027 dient het traject geheel aangepast te zijn.

​Verbreding A2

De snelweg A2 tussen Het Vonderen en Kerensheide wordt over een lengte van 18 kilometer verbreed. In plaats van 2 × 2 rijstroken met spitsstroken komen er 2 × 3 rijstroken met vluchtstroken. De verbinding tussen de A73 en de A2 bij knooppunt Het Vonderen wordt ook aangepast. Onderdeel van het hele project zijn tevens 11 viaducten en onderdoorgangen die worden vernieuwd. Vier viaducten blijven onveranderd behouden. Een viaduct en een onderdoorgang zullen komen te vervallen.

​Geluidsschermen

Hoewel alle ingediende bezwaren tegen deze wegverbreding door de Raad van State ongegrond zijn verklaard, bepaalde de Raad van State wel dat er een drie meter hoog geluidsscherm bij Echt moet komen. Daarnaast komt er ook een geluidsscherm voor de kern Born en een voor de kern Berkelaar. Het viaduct Gebroek zal worden aangepast en gaan dienen als verbinding voor fietsers, voetgangers en overig gemotoriseerd verkeer met een beperkte snelheid.

​Faunapassages

Behalve geluidsschermen komt er ook een 15 meter brede groene zone aan weerszijden van de A2. Door het aanplanten van bomen en struikgewas is het de bedoeling dat de snelweg zoveel mogelijk onderdeel wordt van het landschap. Er komen daarnaast ook drie grote faunapassages: twee onder de A2 en één onder het Julianakanaal.

​Verbeterde doorstroming van het verkeer

Door de A2 tussen Het Vonderen en Kerensheide te verbreden hoopt Rijkswaterstaat dat de doorstroming van het verkeer sterk verbeterd zal zijn. Het verkeersaanbod zal op deze manier beter worden opgevangen. Het sluipverkeer zal naar alle verwachting afnemen. Dit betekent ook een verbetering van de verkeersveiligheid. Al met al zal de verbreding van de A2 tussen Het Vonderen en Kerensheide waarschijnlijk een gunstige invloed hebben op de verdere economische ontwikkeling van Limburg.

 

Share This Post