Share This Post

Nieuws / Rijden & Logistiek

Wat betekent Prinsjesdag 2020 voor de transportsector?

Wat betekent Prinsjesdag 2020 voor de transportsector?

De derde dinsdag van september is ook dit jaar weer achter de rug. De plannen van het kabinet zijn bekend. Hoe ziet de begroting er uit voor het komende jaar? Duidelijk is dat de regering kiest voor het stimuleren van de economie. Daarvoor heeft het kabinet diverse beslissingen genomen. Het betekent onder meer een derde steunpakket in verband met de coronacrisis. Ook een Nationaal Groeifonds, belastingverlagingen en een pakket met investeringen in de Rijksinfrastructuur horen in dit overzicht thuis. Vooral dat laatste lijkt een gunstige ontwikkeling voor de transportsector. Maar is dat ook echt zo?

De nationale begroting voor 2021

Op Prinsjesdag werd duidelijk dat er de komende jaren een bedrag van € 1,9 miljard gereserveerd is voor verbetering van de Nederlandse infrastructuur. Met infrastructuur bedoelen we niet alleen de wegen, maar ook het spoor, de vaarwegen en de dijken. Dit nieuwe bedrag van € 1,9 miljard komt bovenop de € 265 miljoen die al eerder was bestemd voor het onderhoud van bruggen, tunnels en sluizen. Dat klinkt allemaal prima, totdat je hoort dat de komende jaren € 1,4 miljard van dit totale bedrag beschikbaar zal worden gemaakt voor onderhoud en vervanging van het spoor. Dat betekent dat het grootste deel van het toegekende budget voor de verbetering van de infrastructuur naar de spoorwegen zal gaan. Een beduidend minder hoog bedrag blijft dan over voor de verbetering van wegen, bruggen, tunnels en sluizen.

Achterstallig onderhoud

Er is al enige tijd sprake van achterstallig onderhoud van met name bruggen en viaducten die enkele tientallen jaren oud zijn. Transportondernemers krijgen regelmatig te maken met wegafsluitingen vanwege dit achterstallige onderhoud. Toch gaat het grootste deel van de begroting van Verkeer en Waterstaat de komende jaren naar het spoorwegnet. Volgens de minister en de staatssecretaris hebben de verbeteringen aan het spoor prioriteit. Transport en Logistiek Nederland ziet echter meer in investeren in belangrijke transportroutes zoals A1, A12, A15, A58 en A67. Voorlopig lijkt het er echter niet op dat de minister van gedachte gaat veranderen.

Verbetering verkeersveiligheid

Op regionaal niveau gaat er ook het een en ander gebeuren op het gebied van de verbetering van de infrastructuur. Gemeenten en provincies hebben concrete plannen kunnen indienen om de verkeersveiligheid in hun regio te verbeteren. De minister stelt in 2021 hiervoor € 100 miljoen extra beschikbaar. Dit bedrag komt weer bovenop de € 50 miljoen die hiervoor al beschikbaar was. Dankzij dit initiatief kunnen diverse verkeerssituaties waar nu veel ongelukken gebeuren, worden aangepakt en verbeterd.

Stikstof en het klimaat

Alle plannen kunnen echter op losse schroeven komen te staan, zolang er nog steeds sprake is van een stikstofprobleem. Dankzij deze kwestie zijn er problemen met de bouw van huizen, maar ook het verbeteren van de infrastructuur loopt hierdoor gevaar. Of de nieuwe plannen van de regering zullen zorgen voor een oplossing van de stikstofkwestie op korte termijn is onduidelijk. Voor het economisch herstel is het in ieder geval noodzakelijk dat er snel weer genoeg mogelijkheden komen om te kunnen bouwen en om de Nederlandse infrastructuur op veel verschillende punten te kunnen verbeteren.

Share This Post