Share This Post

Milieu

Wanneer gaat het licht ‘s nachts weer aan op de snelwegen?

Wanneer gaat het licht ‘s nachts weer aan op de snelwegen?

Sinds 2013 gaat de verlichting op de Nederlandse snelwegen na 21.00 (of na 23.00 uur) uit. Deze verkeers-lichtenmaatregel werd ingesteld vanwege diverse redenen. Het zou beter zijn voor de natuur en de dieren. Ook het milieu zou er bij gebaat zijn. Minder verlichtingstijd betekent immers ook minder energieverbruik. Enige tijd na dit besluit ontstond er echter een tegengeluid. Onverlichte snelwegen zouden gevaarlijker zijn. Er zouden ook meer ongelukken gebeuren. In 2019 is besloten om de verlichting op de snelwegen ‘s nachts weer aan te zetten. Tot nu toe is dat echter niet nog gebeurd.

Regeerakkoord

In het regeerakkoord van Rutte III werd opgenomen dat de verlichting langs de snelwegen weer aan zal gaan gedurende de hele nacht. Minister Cora van Nieuwenhuizen maakte in 2019 bekend dat ze het besluit van het vorige kabinet terug draaide. Dit was goed nieuws voor iedereen die moeite heeft met het rijden in het donker. Veel mensen ondervinden bijvoorbeeld hinder van de xenonverlichting die de nieuwe auto’s tegenwoordig hebben. Dit licht is erg fel. Het kan verblindend werken als er verder geen straatverlichting is. Volgens recent onderzoek gebeuren er zo’n 13 procent minder ongelukken op wegen met verlichting in de nachtelijke uren. Kortom, je zou verwachten dat het aanzetten van de verlichting rond onze snelwegen weer snel in ere zou worden hersteld. Er kwam echter een kink in de kabel.

Wet Natuurbescherming

Hoewel in het regeerakkoord afgesproken was dat de verkeerslampen langs de snelwegen ‘s nachts weer aan zouden gaan, hield de minister nog wel een slag om de arm. Zij wilde niet in strijd handelen met de Wet Natuurbescherming. In deze wet staat dat het verboden is om activiteiten te ontplooien die leiden tot het verstoren van beschermde diersoorten. Daarom besloot de minister dat eerst moest worden onderzocht welke soorten eventueel last zouden kunnen hebben van het weer aanzetten van de verlichting. Zij wilde ook weten waar deze diersoorten zich bevonden. De gedachte was dat het onderzoek een halfjaar zou gaan duren. Dit onderzoek naar de mogelijk schadelijke effecten van snelwegverlichting op de natuur en op bepaalde diersoorten ging dit jaar helaas niet door. Het gevolg is dat de snelwegverlichting ook niet is aangezet.

Rijkswaterstaat

Belangrijk om te melden is dat onderzoekers al in een eerder stadium aan Rijkswaterstaat hebben geadviseerd om de verlichting juist niet meer aan te zetten. Zij concludeerden dit in een eerder verschenen rapport waarin zij zeggen dat de Wet Natuurbescherming waarschijnlijk niet overtreden zal worden als de nachtverlichting weer aangaat, maar dat er toch schadelijke gevolgen te verwachten zijn voor de natuur. Daarbij komt dat er inmiddels ook een discussie is losgebarsten over het klimaat. Het ‘s nachts aanzetten van verlichting kost stroom en draagt daardoor ook bij aan een verhoging van de emissie van CO2.

Het is nog steeds wachten op de start van het officiële onderzoek. Mogelijk wordt dit onderzoek gevolgd door aanvullend onderzoek naar extra maatregelen om de natuur en het klimaat te ontzien. Alles bij elkaar kan dit een half tot een heel jaar gaan duren. De conclusie is dan ook dat de verlichting langs de ongeveer 470 km snelweg in Nederland voorlopig nog niet aan zal gaan ‘s nachts.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>