Share This Post

Rijden & Logistiek

Vrachtwagenheffing waarschijnlijk 15 cent per kilometer

Vrachtwagenheffing waarschijnlijk 15 cent per kilometer

In de loop van 2026/2027 komt er een vrachtwagenheffing per kilometer in Nederland. Vrachtwagens uit binnenland en buitenland zullen vanaf die tijd moeten gaan betalen voor het gebruik van de Nederlandse wegen. De bedoeling is dat de opbrengst van deze heffing deels gebruikt zal worden voor investeringen in verduurzaming en innovatie van de transportsector.

Nieuwe minister, oud wetsvoorstel

De nieuwe minister van Infrastructuur en Waterstaat, Barbara Visser, heeft het wetsvoorstel voor vrachtwagenheffing, dat al door haar voorganger is opgesteld, naar de Tweede Kamer gestuurd. Eerder was bedacht om vanwege de demissionaire status van het kabinet het indienen van dit wetsvoorstel uit te stellen. De Tweede Kamer was het daar echter niet mee eens.

Betalen per gereden kilometer

In het wetsvoorstel staat dat vrachtwagens een heffing per gereden kilometer zullen moeten gaan betalen op alle snelwegen en op een aantal lokale en regionale wegen. Het gemiddelde tarief per kilometer zal naar alle waarschijnlijkheid ongeveer 15 cent gaan bedragen. De Nederlandse vrachtwagenheffing komt op die manier overeen met de vrachtwagenheffing die nu al in Duitsland en België wordt geheven.

Eurovignet verdwijnt

Als de vrachtwagenheffing is ingevoerd, zal in Nederland het Eurovignet verdwijnen. Ook zal de motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens tot ongeveer het Europese minimum verlaagd worden. Het grootste nadeel van de nieuwe vrachtwagenheffing zijn de hoge invoeringskosten. Deze zijn nu geraamd op zo’n 400 miljoen euro. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat nog onderzoeken of de gekozen wijze van uitvoering wel aansluit op de oorspronkelijke uitgangspunten van dit project. Het idee van de vrachtwagenheffing was immers dat de opstartkosten zo laag mogelijk moeten blijven. In dat geval zou er voldoende geld overblijven om te kunnen terugsluizen naar de transportsector. Over dat laatste bestaat nog steeds onduidelijkheid.

Share This Post