Share This Post

Nieuws

Vrachtwagenheffing vanaf 1 januari 2027

Vrachtwagenheffing vanaf 1 januari 2027

Recent heeft de Tweede Kamer de Wet Vrachtwagenheffing aangenomen. Hierin staat beschreven dat binnen- en buitenlandse vrachtwagens moeten gaan betalen voor het gebruik van de Nederlandse wegen. Deze situatie bestaat al in verschillende Europese landen, zoals in Duitsland. De Nederlandse regering is van plan om de nieuwe vrachtwagenheffing per 1 januari 2027 in te voeren.

​Wet Vrachtwagenheffing

De Wet Vrachtwagenheffing die per 2027 van kracht zal zijn, houdt in dat alle binnen- en buitenlandse vrachtwagens moeten gaan betalen voor het gebruik van de Nederlandse wegen. Niet voor alle wegen, maar wel voor gebruik van de snelwegen en van een aantal aangewezen provinciale wegen. Dit laatste is ingesteld om sluipverkeer tegen te gaan op sommige trajecten. Aan de wet gekoppeld is het afschaffen van het huidige eurovignet en het verlagen van de motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens. Het belangrijkste is echter dat een deel van de opbrengst van de vrachtwagenheffing zal worden teruggesluisd naar de vervoerssector. Dit geld dient besteed te worden aan innovatie en verduurzaming van de sector. Bijvoorbeeld door het aanschaffen van zero emissie trucks.

Zero emissie trucks

Vrachtwagens die op elektriciteit of op waterstof rijden, worden zero emissie trucks genoemd. De meeste vrachtwagens in Nederland rijden echter op diesel. Vanaf 2025 zullen deze dieseltrucks niet meer welkom zijn in de veertig grootste steden van Nederland. Voor het bevoorraden van deze steden zal een enorme transitie nodig zijn naar zero emissie trucks. Sommige berekeningen gaan uit van zo’n 12.000 nieuwe vrachtwagens. Behalve de aanschaf van al deze trucks, dienen er ook voldoende laadpunten te zijn, zodat elektrische trucks in heel Nederland kunnen opladen. Kortom, er dient ook een optimale laadinfrastructuur te komen.

​Laadinfrastructuur

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een motie voor verder onderzoek naar de laadinfrastructuur in Nederland. Er zijn zorgen over de langzame groei van het aantal laadpunten en ook over het achterblijven van het aantal zero emissie trucks. Op dit moment is deze groei onvoldoende om aan de toekomstige zero emissie eisen te kunnen voldoen.

Share This Post