Share This Post

Nieuws

Vrachtwagenheffing goedgekeurd door Eerste Kamer

Vrachtwagenheffing goedgekeurd door Eerste Kamer

De Eerste Kamer is inmiddels akkoord gegaan in met het wetsvoorstel voor vrachtwagenheffing. In deze nieuwe wet staat dat alle vrachtwagens die in Nederland rijden een speciale heffing moeten gaan betalen. Deze vrachtwagenheffing zal berekend worden per gereden kilometer. Op deze manier gaan binnen en buitenlandse trucks betalen voor het gebruik van de Nederlandse snelwegen en ook voor een aantal provinciale en lokale wegen.

Nu aan de slag

Nu het wetsvoorstel ook door Eerste Kamer is gekomen, is het tijd om aan de slag te gaan. Er moet nog wel het een en ander gebeuren voordat de vrachtwagenheffing een feit is. Te denken valt aan aanbesteden, bouwen, integreren en testen van relevante ICT-systemen. Daarnaast zal er een uitvoeringsorganisatie opgezet moeten worden. Ook het terugsluizen van de netto-opbrengst moet nog verder uitgewerkt worden. Kortom, er is nog genoeg werk aan de winkel. Naar verwachting zullen al deze werkzaamheden circa vier jaar in beslag gaan nemen. De invoering van de vrachtwagenheffing wordt dan ook voorzien in de loop van 2026. Dat is echter twee jaar later dan aanvankelijk was gepland.

Netto-opbrengst

Met de invoering van de vrachtwagenheffing zal er betaald gaan worden voor het gebruik van de wegen in Nederland. Dit gaat zowel voor binnenlands als voor buitenlands vrachtverkeer gelden. Uiteraard zijn er ook kosten voor het invoeren van de heffing en zal de wegenbelasting voor vrachtwagens aangepast worden, maar de overheid gaat uit van een behoorlijke netto-opbrengst. De afspraak is dat deze netto-opbrengst geïnvesteerd wordt in verduurzaming en innovatie van de transportsector. Om de transitie naar zero-emissie in de transportsector vanaf 2024 te kunnen realiseren, is het belangrijk dat daar financiële middelen beschikbaar voor komen. Dit kan in de vorm van een voorfinanciering die gebaseerd is op de (toekomstige) vrachtwagenheffing. Het voorfinancieren moet ervoor zorgen dat er makkelijker geïnvesteerd kan worden in bijvoorbeeld elektrische voertuigen. Op deze manier hoopt de overheid dat de Nederlandse klimaatdoelen voor 2030 gerealiseerd kunnen worden.

Share This Post