Share This Post

EU / Nieuws

Vrachtwagenfabrikanten maken zich zorgen over de CO2 uitstootlimieten

Vrachtwagenfabrikanten maken zich zorgen over de CO2 uitstootlimieten

In februari bereikte de EU een voorlopig akkoord over de CO2 uitstootlimieten voor zware
bedrijfsvoertuigen.
De regels schrijven voor dat tussen 2025 en 2029 nieuwe vrachtwagens gemiddeld 15%
minder CO2 moeten uitstoten ten opzichte van de emissieniveaus van dit jaar.
Volgens een persbericht van de EU: “Die doelen zijn bindend en vrachtwagenfabrikanten die
hier niet aan voldoen, moeten een financiële boete betalen in de vorm van een bijdrage voor
overtollige emissies.”
Zodra de regels werden aangekondigd, sprak de European Automobile Manufacturers
‘Association (ACEA) echter haar bezorgdheid uit over de “zeer ambitieuze
CO2-reductiedoelstellingen” voor vrachtwagens.
Het wees op bezorgdheid over de huidige openbare infrastructuur in heel Europa voor het
bijtanken en opladen of beter gezegd, het ontbreken ervan.
Er wordt gesteld dat er een duidelijke bedrijfscasus voor vrachtwagens met alternatief
vermogen moet worden opgesteld als van vrachtwagen exploitanten wordt verwacht dat ze
daarin investeren.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>