Share This Post

Lijstjes / Rijden & Logistiek

Vrachtwagenchauffeurs negeren rij- en rusttijdenwet

Vrachtwagenchauffeurs negeren rij- en rusttijdenwet

In het tv-programma De Monitor was op 23 november j.l. te zien dat ongeveer de helft van de Nederlandse vrachtwagenchauffeurs regelmatig langer doorrijdt dan wettelijk is toegestaan. Ze overtreden zo de Nederlandse en Europese rij- en rusttijdenwet. Op die manier krijgen ze ook niet voldoende rust. Dit laatste heeft een negatief effect op de verkeersveiligheid. In 8 procent van de gevallen geven de chauffeurs zelfs aan dat het vervoersbedrijf waar zij werken, rommelt met de tachograaf die de rij- en rusttijden moet registreren. Chauffeurs geven verschillende redenen aan waarom zij niet voldoende rusttijd nemen.

Redenen voor doorrijden

Aan de enquête van tv-programma De Monitor die in samenwerking met FNV, CNV en Stichting Chauffeursnieuws is opgesteld, deden ongeveer 1.800 Nederlandse vrachtwagenchauffeurs mee. Uit de resultaten van deze enquête bleek dat ongeveer de helft van de vrachtwagenchauffeurs structureel langer doorrijdt dan wettelijk is toegestaan. Er werden in de enquête diverse redenen genoemd waardoor chauffeurs zich min of meer gedwongen voelen om door te rijden:

  • Een werkgever die druk uitoefent om door te rijden
  • Een (te) strakke planning
  • Op tijd bij de klant moeten/willen zijn
  • Te weinig parkeerplaatsen in Nederland om te rusten

Driekwart van de ondervraagde vrachtwagenchauffeurs zegt dat ze hierdoor in de problemen komen met de voorwaarden van de rij- en rusttijdenwet. Bij de helft van deze chauffeurs is er sprake van een structureel probleem dat alleen opgelost kan worden via doorrijden.

Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat noemt de resultaten van de enquête ernstig. Zij vindt het problematisch dat zoveel chauffeurs blijkbaar te weinig rust krijgen. Ook maakt zij zich zorgen over de verkeersveiligheid. Daarom gaat zij in overleg met verschillende organisaties om een oplossing voor deze situatie te vinden. Een van de oplossingen waarmee zij zelf gaat beginnen, is het bouwen van extra parkeerplekken, zodat chauffeurs die dat willen of moeten ook ruimte genoeg hebben om te kunnen rusten.

Oplossingen

Er zijn diverse oplossingen voor het negeren van de rij- en rusttijdenwet aangedragen. CNV Vakmensen ziet de oplossing vooral in meer controle en meer boetes. De FNV wil dat transportbedrijven gesloten kunnen worden, als ze zich niet aan de rij- en rusttijdenwet houden. Tot nu toe kan een bedrijf alleen een boete krijgen. Dit wordt door sommige bedrijven ingecalculeerd als ‘bedrijfsrisico’. Een andere mogelijkheid is volgens de FNV het in beslagnemen van het wagenpark van overtreders, zoals in België al gebeurt. Transport en Logistiek Nederland (TLN) is net zoals CNV Vakmensen een voorstander van effectievere controles door de Inspectie Leefomgeving en Transport. Daarnaast vindt TLN ook dat transportbedrijven, opdrachtgevers en chauffeurs aangesproken dienen te worden op hun eigen verantwoordelijkheid. De cijfers van de enquête geven namelijk niet bepaald het beeld van een professionele bedrijfstak waar het werk zodanig geregeld wordt dat er volgens de regels gewerkt kan worden.

 

Share This Post