Share This Post

Hoofdartikels / Nieuws / Uncategorised

Volgen wagenparken de basisregels?

Volgen wagenparken de basisregels?

Je kunt ervan uitgaan dat alle wagenparken alle voertuigen regelmatig controleren, maar een nieuw onderzoek suggereert dat dit misschien niet altijd het geval is.

Volgens een studie van Provision CameraMatics voert bijna één op de vijf wagenparken geen standaard basis controles uit en loopt daardoor risico’s.

63% van de ondervraagden zei dat ze een controle op papier uitvoeren, maar dit kan leiden tot het melden van verbroken verbindingen of vertragingen, wat op zijn beurt kan leiden tot ernstiger problemen.

Met elektronische gegevens worden rapporten direct gedeeld en zijn ze eenvoudig te beoordelen; dit zorgt ervoor dat de naleving wordt gemaximaliseerd. Het betekent ook dat gegevens op één plaats worden opgeslagen en voor iedereen toegankelijk zijn.

Dieper op de bevindingen in gaande, zullen wagenparkbeheerders die camera’s gebruiken, eerder aandringen om voertuigcontroles uit te voeren – en die controles zijn waarschijnlijk eerder elektronisch (41%) dan op papier (18%). Dit suggereert een sterk verband tussen begrip van risico, investering in risico’s vermijden en het volgen van de beste praktijken van naleving.

Het onderzoek richt zich op de manier waarop technologieën zoals camera’s worden toegepast en hoe incidenten worden gerapporteerd door wagenparken.

Moeten elektronische controles de norm zijn?

Share This Post