Share This Post

EU

Vlaamse Regering keurt tonnageverhoging goed

Vlaamse Regering keurt tonnageverhoging goed

Vanaf 2022 mogen op de Vlaamse wegen transporten gebeuren met een maximale toegelaten massa tot 50 ton. De Vlaamse Regering heeft dit zware transport, onder speciale voorwaarden, goedgekeurd. Het is in feite een verhoging van 44 naar maximaal 50 ton. Het besluit van de regering is genomen in nauw overleg met de transportsector. De Raad van State moet nog wel advies geven. Daarna volgt naar alle waarschijnlijkheid de definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering.

​Strenge voorwaarden

De verhoging naar 50 ton is niet zonder meer. Transporteurs zullen moeten voldoen aan meerdere strenge voorwaarden. Dit is noodzakelijk om de Vlaamse infrastructuur te beschermen en om de verkeersveiligheid te garanderen. Deze voorwaarden gaan onder meer over de leeftijd van de truck en zaken zoals de aanwezigheid van Adaptive Cruise Control (ACC).

​Nederland en Wallonië

De afmetingen en massa’s voor vrachtwagens en zware aanhangwagens worden al enige tijd door de EU bepaald, maar de lidstaten mogen individueel hiervan afwijken. Wallonië besliste in 2018 om combinaties tot 50 ton toe te laten. Ook in Nederland is dat al enige tijd het geval.

​Milieuvriendelijke voertuigen

Voertuigen die gebruik maken van fossiele brandstof krijgen volgens de nieuwe Vlaamse wetgeving een maximale toegelaten massa tot 48 ton. Alleen voor milieuvriendelijke voertuigen is de verhoging tot maximaal 50 ton toegelaten. Vanaf 2031 zullen alleen nog emissievrije voertuigen een massa van hoger dan 44 ton mogen hebben.

Supertrucks

De wettelijke tonnageverhoging heeft niets te maken met het Vlaamse proefproject LZV’s wat betreft lange en zwaardere voertuigen, de zogenaamde supertrucks of ecocombi’s. Deze LZV’s kunnen een massa hebben van 60 ton en mogen in Vlaanderen alleen op een beperkt aantal trajecten rijden. De doelstellingen van beide projecten zijn het wegtransport efficiënter en milieuvriendelijker maken.

Share This Post