Share This Post

Milieu

Verzwaring stroomnet is broodnodig voor elektrische trucks

Verzwaring stroomnet is broodnodig voor elektrische trucks

De Nederlandse overheid is druk bezig met het stimuleren van de aankoop van elektrische voertuigen. Dat geldt ook voor elektrische vrachtwagens. Er zijn subsidies geweest en er komt, als het goed is, nog meer geld vrij voor de transitie van voertuigen met diesel- en benzinemotoren naar auto’s en vrachtwagens met elektrische motoren. Dat klinkt allemaal heel goed, maar er is nog steeds een groot probleem waar de overheid nog niets aan gedaan heeft. Het Nederlandse elektriciteitsnet dient op korte termijn flink verzwaard te worden. Die verzwaring gaat nu nog te langzaam. Het gevolg is dat de overstap van de Nederlandse transportsector naar elektrische vrachtwagens vertraging oploopt.

​ElaadNL rapport

Onderzoekers van de bureaus Qirion en Panteia hebben in een recent verschenen rapport geconcludeerd dat de benodigde netverzwaring nog onvoldoende op gang is gekomen. De opdrachtgever van dit rapport was ElaadNL, een stichting die gericht op de Nederlandse laadinfrastructuur. De onderzoekers geven aan dat het uitblijven van voldoende laadpunten en van voldoende netcapaciteit ervoor zorgen dat ondernemers nu niet goed weten wat ze moeten doen. Transportondernemers die willen overstappen op elektrische trucks weten immers niet of er straks wel genoeg netcapaciteit zal zijn om al die voertuigen op te laden.

​Toename E-trucks verwacht

Er wordt een grote toename verwacht van het aantal E-trucks in Nederland. De prijzen van dergelijke vrachtwagens dalen. Vanaf 2025 zullen er in de grote steden zero-emissiezones worden ingesteld. Trucks die op fossiele brandstof rijden, zullen daar niet meer welkom zijn. De overstap naar elektrische vrachtwagens ligt daarom voor de hand. Echter, volgens ElaadNL zijn er in 2025 zo’n 1500 laadpunten alleen al voor het goederenvervoer nodig. In 2035 zullen dit er maar liefst 48.000 moeten zijn. Dat zou betekenen dat er zo’n 3000 MW aan laadvermogen nodig is. Dat is net zoveel vermogen als 2,5 miljoen Nederlandse huishoudens gebruiken. Op dit moment is zoiets volstrekt onmogelijk. Er moet dus snel actie ondernomen worden door de overheid.

Share This Post