Share This Post

EU

Vervoer van gevaarlijke stoffen gewijzigd

Vervoer van gevaarlijke stoffen gewijzigd

Nationale en internationale voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg zijn recent gewijzigd. De belangrijkste wijziging in de nationale voorschriften betreft de toevoeging van drie nieuwe tunnels aan de lijst met tunnels waarvoor beperkingen van het vervoer van gevaarlijke stoffen gelden.

​VLG

De Nederlandse Voorschriften van de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen staat beter bekend als de VLG. Deze voorschriften zijn op 1 februari 2021 en op 18 mei 2021 gewijzigd. Dit is gepubliceerd in de Staatscourant. De wijzigingen in de VLG houden onder meer verband met de tweejaarlijkse wijzigingen van de internationale voorschriften van de Overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR).

Nieuwe tunnels

In de gewijzigde VLG zijn drie nieuwe tunnels toegevoegd aan de lijst met tunnels die in bijlage 2 van de VLG zijn opgenomen. Voor al deze tunnels gelden beperkingen van het vervoer van gevaarlijke stoffen. De drie nieuwe tunnels zijn:

  • De Victory Boogie Woogietunnel te Den Haag met categorie C

  • De Spaarndammertunnel te Amsterdam met categorie D

  • De Stationspleintunnel te Leiden met categorie D

​Internationale wijzigingen

De tweejaarlijkse wijzigingen van de internationale voorschriften van de Overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg komen samengevat op het volgende neer:

  • Er zijn vier nieuwe stoffen (UN-nummers) en twee nieuwe definities

  • Een aantal overgangstermijnen zijn geschrapt en een aantal nieuwe overgangstermijnen zijn opgenomen

  • De losser dient melding te doen van incidenten en ongevallen

  • Er zijn een aantal gevaarlijke goederen met een hoog gevarenpotentieel toegevoegd aan de lijst

  • De afmetingen kenmerk lithiumbatterijen is gewijzigd

  • Er zijn nieuwe en gewijzigde verpakkingsvoorschriften en voorschriften voor tanks

  • Het vermelden van tunnels in de vrachtbrief is gewijzigd

De Nederlandse vertaling van de internationale wijzigingen is op 1 juni 2021 gepubliceerd. De specifieke wijzigingen ten opzichte van de oudere versie zijn te vinden op de website van de United Nations Economic Commission for Europe.

Share This Post