Share This Post

Rijden & Logistiek

Vervanging viaduct A1 tussen Ugchelen en Radio Kootwijk

Vervanging viaduct A1 tussen Ugchelen en Radio Kootwijk

Het viaduct over de A1 tussen Ugchelen en Radio Kootwijk mag een half jaar gesloten worden in verband met dringende wegwerkzaamheden. Dat is recent door de rechter beslist. De gemeente Apeldoorn wil het betreffende viaduct van 1 september 2022 tot 1 maart 2023 afsluiten voor al het verkeer. Deze afsluiting is noodzakelijk vanwege het feit dat Rijkswaterstaat het viaduct gaat afbreken. Het is de bedoeling dat er een geheel nieuwe viaduct voor in de plaats komt.

Rechter doet uitspraak

Verschillende partijen, zoals de omwonenden van het viaduct, zijn het niet mee eens met de plannen om het viaduct af te sluiten. Daarom is er een rechtszaak aangespannen, die zij inmiddels verloren hebben. De rechter besloot namelijk dat het afsluiten van het viaduct is toegestaan. De gemeente heeft volgens de rechter een redelijke belangenafweging gemaakt bij haar beslissing. Dat betekent dat het afsluiten, de afbraak en de vervanging van het viaduct door kunnen gaan.

Omwonenden zijn tegen

Met name de inwoners van Radio Kootwijk en mensen die in Radio Kootwijk werken, zijn tegen de afsluiting. Er is weliswaar een alternatieve route tijdens de afsluiting, maar zij moeten hierdoor flink omrijden om op hun plaats van bestemming te arriveren. Ook vinden zij dat deze alternatieve route gevaarlijk is. Daarnaast zijn zij bang dat de ambulance en de brandweer door de alternatieve route vertraagd worden. Als laatste is er ook nog een natuurbelang. De alternatieve route zou beschermde diersoorten kunnen verstoren. De rechter veegde deze argumenten echter van tafel.

Gemeente Apeldoorn

De gemeente heeft in deze zaak alle belangen zorgvuldig afgewogen, volgens de rechter. Het is vanwege de verkeersveiligheid noodzakelijk om het viaduct op korte termijn te vervangen. De gemeente erkent dat er extra reistijd zal zijn door de alternatieve route, maar stelt tegelijkertijd vast dat dit slechts zal gelden voor een beperkte periode. De ambulance en brandweer hebben inmiddels aangegeven dat zij akkoord gaan met de alternatieve route. Voor de beschermde diersoorten gaat de gemeente speciale faunaschermen plaatsen.

Share This Post