Share This Post

EU

Verplichte stop na grens gaat tot chaos leiden

Verplichte stop na grens gaat tot chaos leiden

Nieuwe EU-regels voor vrachtwagenchauffeurs die in februari dit jaar ingaan, zullen waarschijnlijk tot grote problemen bij de landsgrenzen gaan leiden. Brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland spreekt zelfs van mogelijke chaos bij de grensovergangen. Dit alles zal waarschijnlijk ook gaan leiden tot hogere kosten voor de vervoerders en ook nog eens tot extra CO2-uitstoot.

Tachograaf registreert niet alles

Het probleem zit hem in de nieuwe EU-regel dat vanaf 2 februari 2022 vrachtwagenchauffeurs zo snel mogelijk na het passeren van een landsgrens de nieuwe landcode moeten invoeren in hun tachograaf. Die regel is ingevoerd om uitbuiting van chauffeurs op te sporen. De huidige tachograaf registreert echter rij- en rusttijden, afgelegde afstand en de snelheid van het voertuig, maar niet of een vrachtwagen een landsgrens passeert. Dit moet nu nog handmatig worden ingevoerd.

Rustplaatsen vlak na de grens overbelast

Het handmatig invoeren kost waarschijnlijk niet meer dan vijf minuten tijd, dus daar zit hem het probleem niet. Om iets handmatig in te voeren in de tachograaf moet er na de grens gelijk gestopt worden op een parkeerplaats. Volgens de EU-regels is dat zelfs verplicht. Gevreesd wordt dat alle parkeer- en rustplaatsen vlak na grensovergangen hierdoor overbelast zullen raken.

Naar schatting 96.000 vrachtwagens passeren iedere dag de Nederlandse grens. Op de A67 bij Venlo gaat het bijvoorbeeld al om circa 14.000 vrachtwagens per dag. Deze vrachtwagens moeten dus bijna allemaal op dezelfde rustplaats vlak na de grens stoppen om hun tachograaf aan te passen. Op zoveel vrachtwagens zijn die rustplaatsen helemaal niet berekend.

Ministerie Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat neemt deze bezwaren wel serieus, maar wijst er tevens op dat Nederland heeft ingestemd met het gehele Europese pakket aan maatregelen. Daar hoort het handmatig invoeren van de landencode ook bij. Voorlopig onderneemt het ministerie dan ook niets, behalve dat zij de situatie bij de grenzen goed in de gaten zal gaan houden. Daarbij komt dat er sprake is van een tijdelijk probleem, dat in 2025 verdwenen zal zijn door de invoering van een nieuwe tachograaf, die automatisch de nieuwe landcode invoert, zodra je met de vrachtwagen een grens passeert. Deze nieuwe tachograaf is vanaf volgend jaar al verplicht in alle nieuwe vrachtwagens.

Share This Post