Share This Post

Rijden & Logistiek

Verkeerssituatie Belgische Beverentunnel gewijzigd

Verkeerssituatie Belgische Beverentunnel gewijzigd

De Beverentunnel in België is een tunnel voor snelweg en treinverkeer in de haven van Antwerpen op de linker Scheldeoever. Via deze tunnel sluit het verkeer aan op de Liefkenshoektunnel en de autosnelweg R2. In deze tunnel richting Nederland is tussen de twee aanwezige rijstroken een doorlopende witte lijn aangebracht. Het verkeer kan daardoor niet langer van rijstrook veranderen in de tunnel, maar dient dat voor de tunnel te doen.

Wijziging vanaf eind augustus

Vanaf vrijdag 26 augustus 2022 is de verkeerssituatie in de Beverentunnel (R2) in het Antwerpse havengebied gewijzigd. In de richting Nederland is tussen de twee rijstroken een doorlopende witte lijn aangebracht. Het verkeer kan niet meer van rijstrook wisselen in de tunnel. Deze maatregel is ingesteld om de verkeersveiligheid in de Beverentunnel te verhogen. Tijdens de werkzaamheden in de tunnel is het verkeer bovengronds omgeleid via de Kallosluis. De nieuwe maatregel is alleen toegepast in de tunnelkoker richting Nederland.

Nieuwe situatie

Als gevolg van de nieuwe verkeerssituatie zullen bestuurders op de R2 die in de richting Nederland willen rijden vanaf vrijdag 26 augustus voordat ze de tunnel inrijden eerst de juiste rijstrook moeten kiezen. In de tunnel wisselen van rijstrook is niet meer mogelijk. Er zijn nieuwe verkeersborden geplaatst om dat duidelijk te maken. Verkeer voor de afrit Waaslandhaven-Noord moet ook voorsorteren voordat de tunnel ingereden wordt.

Veiligheid

De aanpassing aan de rijstroken in de de Beverentunnel is een onderdeel van een reeks maatregelen om de ongevallencijfers in deze tunnel omlaag te krijgen. Er zijn al meer maatregelen genomen, zoals trajectcontrole, tunneldosering en een opheffing van het inhaalverbod. Ook zijn er slagbomen en verkeerslichten geplaatst, zodat de tunnel bij een ongeluk automatisch afgesloten kan worden. Desondanks staat er vaak file in de Beverentunnel. Dat komt ook omdat net na de tunnel een korte afrit is.

Share This Post