Share This Post

Milieu

Verbreding A27 bij Amelisweerd gaat toch door

Verbreding A27 bij Amelisweerd gaat toch door

Er is al lange tijd sprake van een plan waarbij de A27 bij Utrecht verbreed wordt om zo de doorstroming van het verkeer te kunnen verbeteren. Nadeel van dit plan is de geplande bomenkap in natuurgebied Amelisweerd. De gemeente en de provincie Utrecht bedachten een alternatief plan, waarbij er geen verbreding nodig was en dus geen bomenkap. Door een verlaging van de maximum snelheid zou dit allemaal niet meer nodig zijn. Dit leek even bij alle partijen als beste oplossing te zijn geaccepteerd. Onlangs veranderde de minister van Infrastructuur en Waterstaat echter toch van gedachte.

​Toch verbreding

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft besloten om toch verder te gaan met het plan om de A27 bij het Utrechtse Amelisweerd te verbreden. De nieuwe minister Mark Harbers heeft dit recent aan de Tweede Kamer laten weten. Het plan was door het ministerie gepauzeerd, zodat alternatieve plannen konden worden bestudeerd. Inmiddels is de conclusie van het ministerie dat de gepresenteerde alternatieve plannen niet voldoen aan de eisen.

De minister heeft besloten om het oorspronkelijke plan van de verbreding door te zetten, zodat de huidige fileproblematiek niet nog groter wordt. Wel dient dit plan nog goedgekeurd te worden door de Raad van State. Daarna zal de aanbesteding van het werk volgen. Mochten er zich ondertussen nog nieuwe alternatieve plannen aandienen dan is de minister wel bereid om het plan eventueel aan te passen.

​Gemeente Utrecht

De verbreding van de A27 bij Amelisweerd roept veel weerstand op in de regio Utrecht. Er zullen honderden bomen van het historische bos moeten worden gekapt. De gemeenteraad van Utrecht en de provincie Utrecht zijn tegen het verbreden van de A27. Nu hun alternatieve plannen door de minister zijn afgekeurd, zullen zij zich gaan beraden om de verbreding van de A27 alsnog tegen te kunnen gaan.

Share This Post