Share This Post

Hoofdartikels

Veetransport in de zomer

Veetransport in de zomer

Het is nog niet zo ver, maar voordat je het weet, begint de lente. De omgevingstemperatuur stijgt, de winterjas kan de kast weer in en misschien kunnen de terrassen binnenkort ook weer open. We blijven hopen. Voor het veetransport betekent dit dat er rekening gehouden moet worden met hogere temperaturen. Dat geldt zeker als het in de zomer straks weer echt heel warm wordt, zoals het de afgelopen twee zomers is geweest. Zodra het buiten meer dan 27 graden wordt, treden nieuwe regels voor veetransport in. Deze regels zijn afkomstig van het hitteplan dat vorig jaar al is ingegaan.

Nieuwe regels

Bedrijfsleven en overheid hebben vorig jaar afspraken gemaakt over het veetransport tijdens hoge omgevingstemperaturen. Bij extreem weer, wanneer er sprake is van zeer hoge temperaturen, zal het nationale hitteprotocol ook dit jaar weer van kracht zijn. Dit geldt niet alleen voor mensen, maar ook voor dieren. Het hitteprotocol houdt in dat er nieuwe regels inzake veetransport bij temperaturen van 27 graden Celsius en hoger zullen worden gehandhaafd.

Hitteprotocol Nederland

Bij een aaneengesloten periode van 4 of meer dagen met een temperatuur van 27 graden Celsius (of hoger) en minstens 1 dag van 30 graden Celsius treedt het Nationaal plan voor veetransport bij extreme temperaturen in. Dit plan voorziet in diverse maatregelen zoals het verlagen van de beladingsgraad en het nemen van speciale maatregelen, zoals extra ventilatie of koeling. Dit geldt niet alleen tijdens het rijden, maar ook als de vrachtwagens moeten wachten, bijvoorbeeld bij slachthuizen.

Verbod op veetransport

Nieuw is de beleidsregel die sinds 2 juli 2020 van kracht is, waarin bepaald is dat veevervoer binnen Nederland verboden is bij een omgevingstemperatuur van 35 graden Celsius of hoger. Daarnaast geldt voor internationaal veetransport dat de NVWA geen certificaat meer uitgeeft als de omgevingstemperatuur naar verwachting boven de 30 graden Celsius zal gaan uitkomen. Uitzonderingen op deze regels zijn er ook. Bijvoorbeeld als er ’s nachts wordt gereden of als er gebruik gemaakt wordt van actieve koeling in de vrachtwagens.

Rol van de chauffeur bij veetransport

Het publiek heeft regelmatig kritiek op het transport van dieren, zeker als het warmer weer wordt. Terecht of onterecht, als het om het welzijn van de dieren gaat, hebben de chauffeurs hierin een belangrijke taak. Zij dienen vooraf te bepalen of de dieren wel of niet getransporteerd kunnen worden. Wanneer de dieren ziek of gewond zijn, kan de chauffeur het vervoer weigeren. Ook zijn een rustige omgang met de dieren en een kalme rijstijl van groot belang bij het transport. De chauffeur draagt mede de verantwoordelijkheid om de dieren zo min mogelijk stress te bezorgen. En dat geldt zeker ook bij extreme omgevingstemperaturen in de zomer.

Share This Post