Share This Post

Rijden & Logistiek

Veetransport in de zomer

Veetransport in de zomer

De zomer komt er weer aan. Dat betekent dat het waarschijnlijk is dat er warme tot zeer warme dagen zullen komen. Misschien zelfs extreem warm weer, zoals een paar jaar geleden. Zodra het in Nederland 30 graden lijkt te gaan worden, treedt al snel het zogenaamde hitteplan in werking. Dat geldt ook voor het veetransport. In het nationale hitteplan zijn afspraken gemaakt over het veevervoer tijdens hoge omgevingstemperaturen. Bij extreem weer is het hitteprotocol voor veevervoer uit 2020 van kracht.

Hitteprotocol veetransport

Bij een aaneengesloten periode van 4 of meer dagen met een temperatuur van 27 graden Celsius en minstens 1 dag van 30 graden Celsius treedt het Nationaal plan voor veetransport bij extreme temperaturen in. Dit hitteprotocol voorziet in allerlei maatregelen om het transport van dieren tijdens de warme dagen op een diervriendelijke manier te laten gebeuren. Te denken valt aan aan maatregelen zoals extra ventilatie van vrachtwagens die moeten wachten bij slachthuizen.

Bij een omgevingstemperatuur van 35 graden Celsius of hoger is veevervoer binnen Nederland zelfs helemaal verboden. Voor internationaal transport geldt dat de NVWA geen certificaten meer uitgeeft als de mogelijkheid bestaat dat het veetransport onderweg een omgevingstemperatuur van boven de 30 graden Celsius meemaakt. Uitzonderingen op deze regels zijn er wel. Bijvoorbeeld als er alleen ’s nachts wordt gereden of als er actieve koeling in de vrachtwagens aanwezig is.

Welzijn van dieren

Het welzijn van dieren heeft grote aandacht van het publiek. De chauffeurs die het veetransport uitvoeren, spelen hierin een belangrijke rol. Zij dienen te bepalen of de dieren wel getransporteerd kunnen of mogen worden. Chauffeurs kunnen weigeren om dieren die ziek of gewond zijn, mee te nemen. Daarnaast kunnen ze voorkomen dat de dieren onnodige stress ervaren door rustig met de dieren om te gaan en onderweg kalm te rijden. En dat is zeker ook van belang wanneer er sprake is van extreme omgevingstemperaturen.

Share This Post