Share This Post

EU

Veel minder Nederlands wegvervoer naar de UK

Veel minder Nederlands wegvervoer naar de UK

De goederenexport van Nederland naar de UK is volgens het CBS in 2021 met zo’n € 40,5 miljard gedaald. Dat is een daling van zo’n 21 procent ten opzichte van 2019. In dat jaar hoorde de UK nog bij de EU. Door de Brexit en ook door de uitbraak van corona is de handelsrelatie tussen Nederland en de UK sterk veranderd. Een gevolg van de daling van de export is dat ook het wegvervoer naar de UK is gedaald. Nederlandse wegtransporteurs vervoerden in 2021 zo’n 1,1 miljoen ton aan goederen naar de UK. Dat is 21 procent minder dan ze in 2019 deden. Deze 21 procent daling van het goederenvervoer naar de UK staat in schril contrast tot de 3,5 procent stijging in 2021 van het totale internationaal over de weg vervoerde gewicht door Nederlandse transportbedrijven.

​Nederlandse export

De Nederlandse export bestaat uit goederen van Nederlandse makelij en uit goederen van buitenlandse makelij die via Nederland naar andere landen getransporteerd worden. Bij dat laatste spelen de in Nederland gevestigde distributiecentra een grote rol. Opvallend is dat de export van goederen van Nederlandse makelij naar de UK in 2021 met 20 procent gestegen is ten opzichte van 2019. De grote daling van export naar de UK moet daarom gezocht worden in een daling van de export van goederen van buitenlandse makelij.

​Veranderde handelsrelatie

Een verklaring voor de huidige daling van export is dat de handelsrelatie tussen Nederland en de UK, sinds het vertrek van de UK uit de EU, veranderd is. Goederen uit de hightech industrie, geneesmiddelen en kleding gingen vroeger veelvuldig via Nederland naar de UK. Dit is echter veranderd. De UK importeert dit soort goederen nu steeds meer rechtstreeks uit de landen waar de producten vandaan komen. Hierdoor is de export vanuit Nederland beduidend minder geworden en dus ook het vervoer over de weg.

Share This Post