Share This Post

Nieuws

Uitstel invoering van de vrachtwagenheffing?

Uitstel invoering van de vrachtwagenheffing?

De vrachtwagenheffing die in 2024 van start zou moeten gaan, heeft vertraging opgelopen. Minister Cora van Nieuwenhuizen van I & W heeft in een Kamerbrief aan de Tweede kamer laten weten dat die datum niet gehaald wordt. Het invoeren van de vrachtwagenheffing zou volgens haar op moeten schuiven naar een nieuwe tijdstip dat ongeveer vier jaar na afronding van de parlementaire behandeling ligt. Dat zou in de praktijk betekenen dat invoering van de vrachtwagenheffing uitgesteld wordt naar 2027.

​Motie ingediend

In haar brief laat de minister weten dat de vrachtwagenheffing uitgesteld wordt van 2024 naar 2027. De Tweede kamer gaat hier echter niet mee akkoord. Er is een motie ingediend door D66 en CDA. In deze motie staat onder andere dat al in het vorige regeerakkoord is afgesproken dat er zo snel mogelijk een vrachtwagenheffing moest komen. Verder uitstel lijkt daarom ongewenst. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer stemde voor deze motie. Alleen VVD, PVV, FvD, Denk, JA21 en Groep Van Haga stemden tegen.

​Haast

Omdat de Tweede Kamer het uitstel van de invoering van de vrachtwagenheffing niet accepteert, zal minister Cora van Nieuwenhuizen nu toch het wetsvoorstel voor het einde van het zomerreces naar de Kamer moeten sturen. Volgens de indieners van de motie die verder uitstel niet wenselijk acht, is er haast bij het invoeren van de vrachtwagenheffing. Dat komt onder andere door het feit dat al in 2025 zero-emissie zones van kracht zullen zijn. De vrachtwagenheffing vergroot de haalbaarheid van deze zones, want de opbrengsten van de heffing zijn hier onder andere voor bestemd.

​Wetsvoorstel is klaar

De invoering van de vrachtwagenheffing stond al enig tijd gepland voor 2024. Het bijbehorende wetsvoorstel is ook al klaar. De Raad van State heeft zelfs al advies uitgebracht over dit wetsvoorstel. Een meerderheid van de Tweede Kamer ziet daarom geen enkele goede reden om dit onderwerp door te schuiven naar een nieuw te vormen regering. Het nieuwe wetsvoorstel dient zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk voor het einde van het zomerreces, naar de Tweede Kamer te worden gestuurd.

Ministerie van Financiën ligt dwars

Blijkbaar is er discussie ontstaan binnen de huidige demissionaire regering over het terugsluizen van de opbrengsten van de vrachtwagenheffing naar de sector. Met name het ministerie van Financiën schijnt dwars te liggen. Ook lijken er twijfels te zijn gerezen over de effecten van de vrachtwagenheffing op de verkeersveiligheid. Desalniettemin blijft de Tweede Kamer van mening dat het wetsvoorstel voor de invoering van de vrachtwagenheffing geen uitstel meer duldt. Het wachten is op een reactie van de minister.

Share This Post