Share This Post

Milieu

Trolleytrucks, een haalbaar alternatief?

Trolleytrucks, een haalbaar alternatief?

De Britse regering heeft besloten om zo’n 2 miljoen pond te gaan besteden aan een 20 kilometer lang proeftraject voor trolleytrucks. Dit proeftraject is gepland in een deel van de snelweg M180, vlakbij Scunthorpe. De bovenleiding voor de trolleytrucks zou in 2024 klaar moeten zijn. Daarna kan de proef beginnen.

Duitsland

De geplande proef in Engeland met elektrische vrachtwagens die via een vaste bovenleiding hun elektriciteit krijgen, lijkt op projecten die al wat langer in Duitsland lopen. In Duitsland zijn er inmiddels drie testtrajecten waar onderzoek naar het gebruik van trolleytrucks wordt gedaan.

Siemens en Scania

Tien jaar geleden kwamen Siemens en Scania samen met het idee om snelwegen met bovenleidingen uit te rusten, zodat daar elektrische vrachtauto’s zouden kunnen rijden. Er lopen inmiddels al enige tijd projecten in Duitsland waarbij dat inderdaad blijkt te kunnen. De huidige Duitse testprojecten maken gebruik van de technologie van Siemens. Met een pantograaf op het dak kunnen hybride vrachtwagens volledig elektrisch rijden als ze op een snelweg met bovenleiding rijden. Zodra de trucks van de snelweg af gaan, kunnen ze weer overschakelen op hun verbrandingsmotor.

Klimaatakkoord van Parijs

Het doel van de trolleytruck projecten is schoner wegvervoer. Volgens het Klimaatakkoord van Parijs dient de transportsector de broeikasemissies uiterlijk 2042 te hebben gereduceerd tot hooguit 98 miljoen ton. De laatste jaren is de uitstoot door transport echter alleen maar gegroeid. Een kwart daarvan komt door uitstoot van het wegvervoer. De vraag is natuurlijk hoe haalbaar het is om een compleet snelwegennet te voorzien van bovenleidingen. Volgens de onderzoekers is het idee van Siemens en Scania ook technisch mogelijk op grote schaal en zelfs financieel haalbaar.

Proefprojecten

Niet het hele wegennet hoeft te worden voorzien van bovenleidingen, zeggen de onderzoekers. Op enkele plaatsen in Duitsland hebben proeftrajecten laten zien dat trolley aandrijving voor vrachtverkeer met name over kortere afstanden prima werkt. Daarnaast is duidelijk geworden dat dit een flink aandeel kan hebben in de gewenste CO2-reductie. Alle proeven zijn nu echter nog beperkt van omvang en geven slechts een indruk van wat er bij uitvoering over een groot wegennet kan worden bereikt.

Share This Post