Share This Post

Uitgelicht

Transportsector 2020: is het tijd voor herbezinning?

Transportsector 2020: is het tijd voor herbezinning?

Afgelopen zomer leek het even alsof de coronacrisis wel mee ging vallen voor de transportsector. Het goederenvervoer wordt immers als zeer belangrijk voor de economie gezien. Dat geldt ook, of misschien wel juist, tijdens een pandemie. Daarom reden de vrachtwagens de afgelopen tijd zoveel mogelijk gewoon door. Het aantal ritten van Nederlandse ondernemers op Duitse snelwegen, dat vaak gezien wordt als een soort maatstaf voor het wegtransport, daalde wel iets, maar door lagere dieselprijzen en minder files viel het totale effect gelukkig mee. Niets aan de hand dus? Of toch wel?

Grote verschillen tussen deelsectoren

Door ondernemers in de transportsector wordt gemeld dat er sprake is van omzetverlies. De meeste bedrijven denken echter dat ze wel door deze crisis heen zullen komen, al of niet door gebruik te maken van een steunmaatregel van de overheid. Dit beeld verandert echter flink als je naar de deelsectoren apart gaat kijken. Met het luchtvaarttransport ging het heel slecht in het afgelopen voorjaar. Het ging in dezelfde periode juist heel goed met de koeriersbedrijven. Het is echter belangrijk om te beseffen dat veel van de huidige problemen in de transportsector niet alleen maar aan de coronacrisis kunnen worden toegeschreven.

Oplopende kosten

Veel problemen in de transportsector dateren al van voor de coronacrisis. In 2019 was er het hele jaar al een daling in omzetgroei te zien. Uiteindelijk resulteerde deze daling aan het eind van het jaar zelfs in een krimp van de omzet. De oorzaak van deze tegenvallende resultaten ligt primair bij de jaarlijks oplopende kosten zoals loonkosten en verzekeringskosten. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren veel extra verplichtingen bijgekomen, bijvoorbeeld in verband met EU-wetgeving, die de kosten alleen maar verder hebben doen stijgen.

Kleinschaligheid in het wegvervoer

Een bijkomende probleem is dat het wegvervoer in Nederland vooral georganiseerd wordt door kleinschalige bedrijven. Een transportbedrijf in Nederland bestaat gemiddeld uit minder dan tien vrachtwagens. Naast deze kleinschaligheid zien we ook vaak een specifieke cultuur in de sector waarin meer interesse is voor zaken zoals vakmanschap dan voor investeren in nieuwe technologie. Iets zoals overstappen op elektrisch rijden is voor veel van dit soort bedrijven een onhaalbaar kaart. Uiteindelijk zullen de kleine bedrijven echter de boot gaan missen. De tijden blijven immers veranderen. De vooruitgang in technologie kun je niet tegenhouden. Schaalvergroting lijkt steeds meer eerder regel dan uitzondering te worden.

Alternatief voor de toekomst

Wat is het alternatief? Om je als relatief kleine bedrijven te kunnen voorbereiden op de toekomst ligt het voor de hand om de krachten te bundelen. Door samen te werken en kennis delen, kun je het hoofd bieden aan de onvermijdelijke veranderingen die nu eenmaal plaatsvinden. Dit is een dilemma en een uitdaging voor alle ondernemers in de transport en logistiek sector. De huidige coronacrisis speelt hierin zeker ook een rol. Maar ook zonder de pandemie is herbezinning op je bedrijfsvoering noodzakelijk om ook thema’s als duurzaamheid en innovatie mee te kunnen nemen in de toekomst van je bedrijf.

Share This Post