Share This Post

Rijden & Logistiek

Toch twee rijstroken open op Haringvlietbrug

Toch twee rijstroken open op Haringvlietbrug

Ondanks eerdere berichten blijven beide rijstroken op de Haringvlietbrug voorlopig open. Er was besloten om tot 2023 een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur te hanteren op deze brug. Tegelijkertijd zou het verkeer over de snelweg A29 in beide richtingen via één rijstrook over de brug moeten gaan rijden. Deze situatie zou ruim twee jaar lang moeten blijven bestaan, terwijl de renovatie van de brug naar verwachting pas in 2023 van start gaat. Gelukkig heeft de minister deze beslissing deels weer teruggedraaid.

Onacceptabel

De A29 is samen met de N59 en de A4 van groot belang voor de regionale en lokale economieën. Het besluit tot een gedeeltelijke afsluiting van de Haringvlietbrug gedurende twee jaar was daarom onacceptabel voor onder meer werkgeversorganisaties VNO-NCW Brabant Zeeland, VNO-NCW West, TLN en Bouwend Nederland. Zij stelden dat alle beslissingen zijn gemaakt zonder enige overleg. Als alles zou gaan zoals gepland, zou een cruciale verbinding tussen Zeeland, Brabant en Zuid-Holland deels dicht gaan. De plannen om het verkeer over slechts één rijstrook te gaan leiden, moest volgens deze partijen echt anders geregeld gaan worden.

Achterstallig onderhoud

De geplande afsluiting van de Haringvlietbrug kwam voor velen als een grote verrassing. De Haringvlietbrug is er echter beroerd aan toe. Er is een probleem met aluminium platen die met klemmen zijn vastgezet. Deze klemmen trillen los door het vele en zware verkeer. Dit zou kunnen leiden tot het loslaten van de platen, met alle gevolgen van dien.

Voor Zuidwest-Nederland is dit weer een nieuw knelpunt in een reeks van problemen door achterstallig onderhoud. Lokale ondernemersverenigingen roepen de politiek dan ook op om meer geld beschikbaar te stellen voor onderhoud en renovatie van bestaande infrastructuur in de regio, bovenop de financiële middelen voor nieuwe infrastructuur.

Minister Cora van Nieuwenhuizen

Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft inmiddels het eerder genomen besluit gewijzigd. De oplossing is nu dat het verkeer nog wel rekening moet houden met een maximumsnelheid van 50 km per uur, maar dat het over twee – versmalde – rijstroken in beide richtingen zal kunnen rijden. De hoop is dat hiermee het ontstaan van megafiles zal worden voorkomen.

Nieuwe datum

Vanwege alle consternatie en diverse werkzaamheden die nog gedaan moeten worden, is er een nieuwe datum geprikt voor het ingaan van de nieuwe maatregelen op de Haringvlietbrug. De snelheidsbeperking op de Haringvlietbrug gaan nu in op 23 augustus, in plaats van de eerder genoemde datum van 9 augustus.

Share This Post