Share This Post

Technologie

Test met voorrang voor trucks bij verkeerslichten

Test met voorrang voor trucks bij verkeerslichten

Havenbedrijf Rotterdam is recent met een proef gestart waarbij vrachtwagens voorrang krijgen bij zogenaamde slimme verkeerslichten. Deze proef zal gedurende drie maanden gehouden worden op drie kruisingen van de Reeweg, nabij de Waalhaven. Het doel van de proef is om behalve een duidelijke verlaging van de uitstoot en een besparing op de brandstof, ook tijdwinst op te leveren. Daarnaast zorgt voorrang bij de verkeerslichten waarschijnlijk ook voor meer rijcomfort voor de chauffeur.

IVRI’s

De pilot in de haven van Rotterdam is mogelijk door gebruik te maken van intelligente verkeersregelinstallaties of IVRI’s. Dit zijn slimme verkeerslichten die via apps en boordcomputers kunnen communiceren met de vrachtauto’s die meedoen aan de proef. Vanuit de truck kan een signaal worden doorgegeven, zodat de verkeerslichten op groen springen als de truck nadert. Remmen en later weer optrekken is dan niet nodig. De vrachtwagen kan gewoon doorrijden. Het idee is dat in Nederland meer van dergelijke IVRI’s mogelijk zijn. Niet alleen het vrachtverkeer, maar ook het openbaar vervoer of de nood- en hulpdiensten kunnen daarmee voorrang krijgen bij de stoplichten.

Reeweg

Voor deze proef is gekozen voor de Reeweg in Rotterdam, omdat dit een belangrijke transportroute is in de Waalhaven. De transportbedrijven Neele-Vat Logistics, Kamps Transport en Overdevest Transport doen mee aan de proef. Hun vrachtwagens rijden dagelijks over de Reeweg. Tijdens de proefperiode zullen data verzameld worden waarmee onderzocht kan worden wat de effecten zijn op brandstofgebruik, emissies, doorstroming en reistijd. Daarnaast zal ook gekeken worden wat de verkeersdeelnemers ervan vinden.

Evaluatie

Na evaluatie van de resultaten van dit proefproject zal gekeken worden of er binnen de gemeente Rotterdam nog meer locaties zijn waar het zinvol is om vrachtwagens voorrang te geven. Deze vrachtprioriteit is nuttig in het havengebied, maar natuurlijk ook in de stad. Schone maar ook efficiënte logistiek wordt immers steeds belangrijker. Zeker nu Rotterdam in 2025, net als andere grote steden in Nederland, een zero emissie zone zal gaan instellen.

Share This Post