Share This Post

Nieuws

Tekort aan diesel dreigt in Europa

Tekort aan diesel dreigt in Europa

Op 5 december van dit jaar zullen er nieuwe sancties tegen Rusland worden ingesteld in verband met de oorlog in Oekraïne. Onbekend is wat de reactie van Rusland zal zijn. Wat dit gaat betekenen voor bijvoorbeeld de aanvoer van ruwe olie naar Europa blijft onzeker. Minder aanvoer van ruwe olie betekent minder productie van diesel. Minder diesel betekent minder brandstof voor de transportsector. Minder brandstof voor de transportsector betekent dat de economie stil komt te staan.

Ruwe olie

Ongeveer een derde van de ruwe olie die gewoonlijk in Nederlandse raffinaderijen wordt verwerkt, komt uit Rusland. Door alle sancties tegen Rusland is deze aanvoerroute echter in gevaar gekomen. Tot op heden is het helemaal niet duidelijk waar de olie vandaan moet komen die de Russische olie kan vervangen. De gevolgen van een chronisch tekort aan ruwe olie zijn niet te overzien. In iedere geval lopen we een grote kans dat er tekorten aan diesel ontstaan. Dit zal een negatief effect hebben op sectoren zoals de landbouw, het wegtransport, de binnenvaart en de weg- en waterbouw.

Voorraad voor 90 dagen

Nederland heeft een flinke voorraad diesel aangelegd. De schatting is dat we hiermee zo’n 90 dagen vooruit zouden kunnen. Maar wat als die voorraad op is? Waar halen we dan nieuwe ruwe olie vandaan? Niet alleen het dreigende tekort aan olie is een probleem. Ook de gestegen prijzen van brandstof aan de pomp zijn reden tot grote zorg. Diesel was altijd goedkoper dan benzine. Inmiddels is de situatie omgekeerd. En de prijzen lopen verder op. Ruwe olie uit andere landen importeren is niet zo makkelijk als het misschien lijkt. De enige oplossing lijkt daarom het blijven importeren van Russische olie, maar door de nieuwe sancties in december zal dat waarschijnlijk straks alleen nog maar mogelijk zijn door een omweg te gebruiken via China of India.

Share This Post