Share This Post

Rijden & Logistiek

Te hoge vrachtauto’s een probleem bij tunnels

Te hoge vrachtauto’s een probleem bij tunnels

Ieder jaar zorgen vrachtauto’s die te hoog zijn voor afsluitingen van Nederlandse tunnels. Bij veel tunnels is meerdere keren per dag sprake van een tunnelafsluiting vanwege een te hoge truck die toch probeert de tunnel in te rijden. De huidig geldende Europese richtlijn is dat vrachtauto’s niet hoger mogen zijn dan 4 meter. De hoogtedetectiesystemen van de tunnels zijn dan ook op deze hoogte ingesteld.

​Tunnels in Nederland

Er zijn in Nederland behoorlijk wat tunnels in het wegennet opgenomen. In Noord-Holland, Zuid-Holland en Limburg maken deze tunnels gebruik van een hoogtedetectiesysteem. Deze systemen worden geactiveerd als ze een te hoge vrachtwagen ontdekken. Het gevolg is dat de tunnel in zo’n geval automatisch dicht gaat. Dit afsluiten van tunnels gebeurt in Nederland meerdere keren per dag. Als een tunnel wordt gesloten, leidt dit uiteraard tot flinke filevorming. Deze files zorgen voor problemen wat betreft de bereikbaarheid van de regio’s en de doorstroming van het verkeer. Uiteindelijk leidt dit allemaal tot flinke economische schade.

​Tunnelafsluitingen

Volgens Rijkswaterstaat is in 2021 de Drechttunnel zo’n 2.146 keer afgesloten geweest vanwege te hoge vrachtwagens. Dat is bijna zes keer per dag. De Velsertunnel noteerde zo’n 1.599 afsluitingen in 2021 en de Noordtunnel zo’n 1.176 afsluitingen vanwege te hoge vrachtwagens. Het gaat dus echt om heel veel afsluitingen per dag die makkelijk voorkomen kunnen worden, als iedereen zich aan de regels zou houden.

​Hoogtedetectie

Om schade aan tunnels te voorkomen, zijn hoogtedetectiesystemen aangebracht bij veel tunnels. Deze sensoren registreren de hoogte van vrachtauto’s die in de richting van een tunnel rijden. Als een vrachtwagen te hoog is, wordt de chauffeur via signaleringsborden langs de weg gewaarschuwd. De bedoeling is dat de gewaarschuwde chauffeur daarna de laatste afslag voor de tunnel neemt en de weg verlaat. Indien de chauffeur besluit om toch door te rijden, dan gaan de verkeerslichten op rood en de slagbomen voor de tunnel dicht. De hoogte van de vrachtauto wordt later door een weginspecteur nagemeten. Als blijkt dat de vrachtwagen inderdaad te hoog is, kan een boete van € 1.100 opgelegd worden.

Share This Post