subsidie

Meer subsidie voor meer waterstoftankstations

De nieuwe subsidieregeling zal naar verwachting in 2024 van start gaan

Extra subsidie voor elektrische vrachtwagens

De nieuwe subsidie geldt voor dit jaar en komt neer op in totaal 34 miljoen.

Subsidie voor elektrische vrachtwagens is nu al op

Veel ondernemers willen wel omschakelen naar zero-emissievervoer, maar hebben daar het geld niet voor

Subsidiegat voor zero-emissievrachtwagens

Tussen 2023 en 2027 ontstaat een subsidiegat wat betreft de aanschaf van emissieloze trucks

SEBA: subsidie voor elektrische bestelauto’s vanaf 15 maart

Het is mogelijk om vanaf 15 maart 2021 09.00 uur de subsidie digitaal aan te vragen