milieu

Vrachtwagens op waterstof: een reëel alternatief?

Het Amerikaanse bedrijf Hyzon Motors opent binnenkort in Groningen de eerste productiefaciliteit in Nederland waar trucks gefabriceerd gaan worden die geheel op waterstof rijden. Deze nieuwe fabriek levert mogelijk duizend banen op voor de regio. Hyzon Motors verwacht dat de eerste 100 waterstoftrucks al eind 2021 zullen worden afgeleverd.

Wanneer gaat het licht ‘s nachts weer aan op de snelwegen?

Hoewel in het regeerakkoord afgesproken was dat de verkeerslampen langs de snelwegen ‘s nachts weer aan zouden gaan, hield de minister nog wel een slag om de arm. Zij wilde niet in strijd handelen met de Wet Natuurbescherming. Het is nog steeds wachten op de start van het officiële onderzoek.

RHA reageert op het rapport over klimaatverandering

Het rapport aan het parlement bevat diverse updates over plannen voor emissiearme vrachtwagens en plannen ter verbetering van de infrastructuur voor fietsers en voetgangers. 

Groot-Brittannië gaat prototype elektrische vrachtwagen bouwen

Een Zweedse start-up die hoopt de vrachtwagenindustrie met elektrische vrachtwagens op te schudden, heeft het VK gekozen om zijn prototype voertuig te bouwen.

De 2019-modellen van Renault voldoen aan de CO2-emissieregels

Renault's Euro-6 Step D-conforme aandrijflijnen voor zijn nieuwe 2019-modellen leveren een brandstofbesparing op in vergelijking met vrachtwagens van de huidige generatie.

Vrachtwagenfabrikanten worden minder kritisch over de CO2-regels van de EU

Vrachtwagenfabrikanten hebben hun kritiek op de Europese regelgeving inzake CO2-uitstoot van zware voertuigen afgezwakt. Zijn ze van gedachten veranderd? Misschien, maar het was eerder het gevolg van de toenemende druk van regelgevers.

We willen het niet, maar we moeten het hebben over klimaatverandering

Klimaatverandering. Het is niet iets dat we graag bespreken in het vrachtvervoer. En met een goede reden... De industrie is een grote consument van fossiele brandstoffen, maar oplossingen voor het probleem leiden vaak tot gesprekken over vrachtwagens zonder bestuurder - een idee dat niet goed samen gaat met de gemiddelde (menselijke) vrachtwagenchauffeur.

Modulaire vrachtwagens: oplossing of risico?

Grote vrachtwagens worden meestal niet als 'groen' beschouwd, maar modulaire vrachtwagens zijn op weg naar het centrum van discussies over het verminderen van de CO2-uitstoot.

Door zeewier aangedreven vrachtwagens. Nee serieus…

Je zou verwachten om zeewier in de zee te vinden. Je bent waarschijnlijk blij om het te eten. Maar heb je er ooit aan gedacht om een ​​vrachtwagen aangedreven door zeewier te besturen?

Nieuwe plannen om de CO2-uitstoot tegen 2030 met 35% te verminderen zijn onhaalbaar

De nieuwe doelen zijn niet realistisch. Dit is de boodschap van vrachtwagenfabrikanten na de stemming door het Europees Parlement over CO2-reductiedoelstellingen van zware vrachtvoertuigen

Meningsverschil over voorschriften voor de CO2-uitstoot van vrachtwagens

Vier maanden geleden publiceerde de Europese Commissie haar voorstel om de CO2-uitstoot van vrachtwagens te reguleren. In het voorstel werd de CO2-uitstoot van vrachtwagens tegen 2025 met 15% verlaagd en tegen 2030 met 30%.

Nabehandeling kan nul emissie dieselmotoren betekenen

Interne verbrandingsmotoren kunnen een goedkoper en schoner alternatief bieden voor elektrische aandrijftechnologie in vrachtwagens.