laadinfrastructuur

Verzwaring stroomnet is broodnodig voor elektrische trucks

Er wordt een grote toename verwacht van het aantal E-trucks in Nederland

Laadinfrastructuur voor elektrische vrachtwagens

De transportsector heeft stroomgarantie nodig voor de overstap naar elektrische trucks