Share This Post

Milieu

Subsidies voor bestelauto’s

Subsidies voor bestelauto’s

Er zijn inmiddels diverse subsidieregelingen beschikbaar om bedrijven op de één of andere manier te helpen bij het verduurzamen van hun wagenpark. Zo zijn er naast landelijke subsidies ook regionale subsidies die door provincies en gemeenten beschikbaar zijn gesteld. Daarnaast zijn er ook nog Europese instellingen zoals INTERREG waar subsidie aan te vragen is voor verduurzamingsprojecten. INTERREG is in principe opgericht om de samenwerking tussen de regio’s binnen Europa te verbeteren. Ook zijn er subsidies beschikbaar gesteld om het bedrijfsleven te helpen bij het verduurzamen.

Duurzame bestelauto’s

Per 15 maart van dit jaar is er via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een subsidie beschikbaar voor het kopen van elektrische bestelauto’s. Dit initiatief is opgezet ter ondersteuning van de zero-emissiezones die vanaf 2025 in een aantal grote steden van Nederland zullen worden opgezet.

Zero-emissiezones in grote steden

Vanaf 2025 zullen gemeenten aparte zero-emissiezone in kunnen stellen. Dit betekent in de praktijk dat alleen nul-emissie vracht- en bestelauto’s de stad in mogen rijden. Een zero-emissiezone kan bijvoorbeeld het stadscentrum met de omliggende wijken betreffen. Een elektrische bestelauto zal in die zero-emmissiezones noodzakelijk zijn om goederen af te kunnen leveren.

Subsidie via RVO

Subsidie voor elektrische bestelauto’s is bedoeld voor de koop van een emissieloze bedrijfsauto, maar ook financial lease komt in aanmerking voor subsidie. De totale subsidie bedraagt 10 procent van de netto catalogusprijs tot een maximum van € 5.000 per bedrijfsauto. Dit geldt voor de periode 2021 – 2025. Naast de RVO subsidie kan gebruikt gemaakt worden van andere fiscale regelingen, zoals de milieu-investeringsaftrek (MIA).

Per aanvrager kan subsidie worden aangevraagd voor 300 voertuigen per jaar. Er is een subsidieplafond voor 2021 van € 22.000.000, dus wie te laat is met aanvragen, krijgt geen subsidie meer.

Klimaatakkoord 2019

Dit alles is onderdeel van de het klimaatakkoord uit 2019. Het doel is dat in 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 49 procent verlaagd is ten opzichte van 1990. Door het instellen van de zero-emissiezones zullen naar verwachting zo’n 50.000 zero-emissie bestelauto’s in 2025 nodig zijn, met een doorgroei naar 115.000 zero-emissie bestelauto’s in 2030.

Share This Post