Share This Post

Milieu

Subsidiegat voor zero-emissievrachtwagens

Subsidiegat voor zero-emissievrachtwagens

Tot 2023 is er sprake van subsidie bij de aanschaf van zero-emissievrachtwagens. Deze regeling wordt echter na 2023 niet verlengd. Daarvoor in de plaats komt een nieuwe regeling die pas ingaat als de zogenaamde vrachtwagenheffing in 2027 ingevoerd wordt. Dat betekent in de praktijk dat er een subsidiegat ontstaat tussen 2023 en 2027. De Tweede Kamer is het hier niet mee eens.

​Minister Harbers

Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat zegt niet van plan te zijn om een nieuwe subsidieregeling in het leven te roepen als de huidige subsidieregeling voor zero- emmissievrachtwagens verloopt in 2023. Volgens hem ontbreekt hiervoor de financiële dekking. Die is er pas als de nieuwe vrachtwagenheffing van kracht zal zijn. De invoering van deze heffing is inmiddels uitgesteld tot 2027. Er is afgesproken dat een flink deel van deze vrachtwagenheffing zal worden teruggesluisd naar de transportsector. Het is de bedoeling dat dit geld gebruikt gaat worden voor de verduurzaming van het wagenpark.

​Subsidieregeling

Er bestaat op dit moment een subsidieregeling voor ondernemers die zero-emmissievrachtwagens willen aanschaffen, maar deze regeling loopt eind 2023 af. Tussen 2023 en 2027 ontstaat dan een subsidiegat, een periode waarin er geen enkele financiële ondersteuning is voor ondernemers die hun wagenpark willen verduurzamen. De Tweede Kamer vindt dit een slecht idee. Ze heeft daarom een motie ingediend om extra subsidiegelden vrij te maken. Maar gaat de minister dat ook doen?

​Zero-emmissiezones

Transportondernemingen krijgen de komende jaren te maken met de invoering van zero-emissiezones in steden. Daar zullen dieseltrucks niet meer welkom zijn. Dat betekent dat veel ondernemers weinig keus hebben. Zij moeten gaan investeren in een duurzaam wagenpark, zodat goederen emissieloos vervoerd kunnen worden. Het verduurzamen van het wagenpark kost echter veel geld. Het is niet erg logisch dat de overheid de huidige subsidieregeling in 2023 intrekt, terwijl er op dat moment nog zoveel te investeren is.

​Voorfinanciering

Als er geen nieuwe subsidieregeling komt en als het ook niet mogelijk is om de vrachtwagenheffing eerder dan 2027 in te laten gaan, is het wellicht mogelijk dat er een voorfinanciering kan worden gedaan. Dit betekent dat de geplande opbrengsten uit de vrachtwagenheffing naar voren worden gehaald. Met deze voorfinanciering zouden ondernemers toch in staat kunnen worden gesteld om te investeren in verduurzaming van hun wagenpark.

Share This Post