Share This Post

Milieu

Stikstofuitstoot wegtransport omlaag gegaan

Stikstofuitstoot wegtransport omlaag gegaan

De uitstoot van stikstof door het beroepsgoederenvervoer is de afgelopen jaren sneller omlaag gegaan dan die door personenauto’s. Deze verrassende conclusie trekt branchevereniging BOVAG uit data afkomstig van het Planbureau voor de Leefomgeving. In de periode van 2010 tot en met 2018 jaar is de stikstofuitstoot door vrachtwagens gedaald met 52,2 % tegenover 11,3 % door personenauto’s.

Stikstof en fijnstof flink omlaag

Niet alleen daalde de uitstoot van stikstof, maar ook die van fijnstof. Bij personenauto’s nam de uitstoot van fijnstof af met maar liefst 81,3% tegenover vrachtwagens met een vermindering van 78,6%. Dat zijn enorme verbeteringen in korte tijd.

EU-eisen hebben effect

Deze duidelijke emissiereductie bij zowel vrachtwagens als personenauto’s is mede een gevolg van de strenge Europese eisen. Sinds 2015 geldt voor vrachtwagens de Euro-6 norm. Dit betekent dat motoren die aan deze norm voldoen 97% minder stikstof uitstoten dan motoren uit de Euro-1 klasse. Het toepassen van de Euro-6 norm in het goederenvervoer is flink toegenomen. Het voordeel van deze norm is dat deze motoren zuiniger zijn naarmate de ritten langer zijn. Bijkomende voordeel is dat Euro-6 trucks in het buitenland minder zwaar aangeslagen worden bij tolheffingen. In Duitsland betaal je bijvoorbeeld met een Euro-6 truck zo’n 20% minder tol dan voor een truck met een Euro-3 motor.

Ook CO2 uitstoot is gedaald

De uitstoot van CO2 door het verkeer is sinds 2010 met 4,2% gedaald in Nederland. De BOVAG verwacht dat in de nabije toekomst nog meer verbetering te verwachten valt. Hybride en elektrische auto’s en vrachtwagens winnen steeds meer aan populariteit. Ook de toekomstige invoering van zero-emissiezones in een meeste grote steden zal voor een vermindering van CO2 uitstoot gaan leiden.

Euro-7 komt eraan

De nieuwe norm Euro-7 wordt op dit moment verder ontwikkeld. Een verdere reductie van de stikstofuitstoot en nog hogere emissie-eisen zullen naar alle waarschijnlijkheid onderdeel zijn van deze nieuwe norm. De plannen leiden echter tot veel kritiek door onder andere automobielkoepel ACEA en andere Europese brancheorganisaties. Met name de hoge kosten die het voldoen aan deze nieuwe eisen met zich mee gaat brengen, worden gezien als een flink struikelblok. Desalniettemin is het plan om Euro-7 in 2025 in te voeren.

Share This Post