Share This Post

Rijden & Logistiek

Speciale vrachtwagenstrook op de A16 opgeheven

Speciale vrachtwagenstrook op de A16 opgeheven

De speciale vrachtwagenstrook op de snelweg A16 Breda in de richting  A20 naar Hoek van Holland is per 11 juli 2022 opgeheven. Hiervoor is gekozen omdat dit beter zou zijn voor de verkeersveiligheid. Het vrachtverkeer op de A16 dient vanaf heden gebruik te maken van de gewone rijstroken voor het overige verkeer.

​Doelgroepenstrook voor vrachtwagens en bussen

De vrachtwagenstrook of doelgroepenstrook is een aparte rijstrook op de snelweg die alleen bedoeld is voor vrachtwagens en ook voor bussen. De achterliggende gedachte bij deze strook is dat vrachtwagens en bussen zo door kunnen rijden als er sprake is van filevorming op de snelweg. Echter, de laatste tijd is gebleken dat de vrachtwagenstrook op de A16 regelmatig zorgt voor ongevallen. Deze incidenten gebeuren ter hoogte van de splitsing van de doelgroepenstrook en de reguliere rijstrook. Vaak wisselen de vrachtwagens op het laatste moment van rijstrook. Door deze abrupte rijstrookwisselingen komt de verkeersveiligheid in gevaar.

​Wegmarkering aanpassen hielp niet

Al eerder is geprobeerd om de verkeerssituatie bij de doelgroepenstrook op de A16 minder gevaarlijk te maken. De wegmarkering ter hoogte van de splitsing is aangepast. Het doel was om de verkeerssituatie voor chauffeurs duidelijker te maken. Ook werden er andere maatregelen geprobeerd, zoals nieuwe verkeersborden plaatsen, maar dit hielp allemaal niet. De verkeerssituatie bleef onveilig. Er bleef niets anders over dan het opheffen de vrachtwagenstrook.

​Onderhoudswerkzaamheden

Nu de doelgroepenstrook is komen te vervallen, is de weginrichting aangepast aan de nieuwe situatie. Alle werkzaamheden zijn samen met geplande onderhoudswerkzaamheden aan de A16 uitgevoerd in het weekend van 9 tot 11 juli 2022.

De doelgroepenstrook op de A20 Gouda in de richting Hoek van Holland wordt ter zijner tijd ook opgeheven, waarschijnlijk in 2025, maar blijft voorlopig nog wel open. De doelgroepenstrook op de Van Brienenoordbrug (A16) blijft wel gehandhaafd.

Share This Post