Share This Post

Rijden & Logistiek / Technologie

Soms is vrijstelling mogelijk voor verplichting gebruik digitale tachograaf

Soms is vrijstelling mogelijk voor verplichting gebruik digitale tachograaf

Sinds 2019 zijn bussen en vrachtwagens die voor het eerst worden geregistreerd verplicht een digitale tachograaf aan boord te hebben. Bij deze tachograaf horen passende bestuurderskaarten, bedrijfskaarten, werkplaatskaarten en inspectiekaarten. De digitale tachograaf legt automatisch de locatiegegevens vast. Dit gebeurt via een satellietsystemen. Een tachograaf registreert zo de rij- en rusttijden, de snelheid en de afgelegde afstand van een voertuig.

Digitale registratie

De digitale tachograaf is verplicht voor bussen en touringcars die meer dan 8 personen vervoeren, de bestuurder niet meegerekend, voor vrachtwagens inclusief aanhangers, waarvan het toegestane maximumgewicht meer is dan 3.500 kg en voor lichte bedrijfsvoertuigen in het beroepsgoederenvervoer, met een datum eerste toelating van na 1 januari 2006. Een tachograaf legt de rij- en rusttijden van beroepschauffeurs vast. Deze gegevens moeten door de bestuurder en het vervoersbedrijf worden bewaard. De digitale variant werkt met een chip waarop de rij- en rusttijdgegevens elektronisch worden opgeslagen.

Europese rij- en rusttijden

De Europese rij- en rusttijdenregels schrijven voor dat alle voertuigen en voertuigcombinaties met een maximum totaalgewicht boven de 3.500 kg een digitale tachograaf moeten hebben. Deze verplichting geldt ook voor sommige bestelauto’s met aanhangwagen. Niet elk bedrijf is echter verplicht om een digitale tachograaf te gebruiken. Er zijn uitzonderingen waardoor een vrijstelling mogelijk is.

  1. Zware voertuigen die niet ingericht zijn voor het vervoer van personen of goederen, maar als werktuig bedoeld zijn, hoeven in principe geen digitale tachograaf te gebruiken. Te denken valt aan bijvoorbeeld voertuigen die gebruikt worden in de landbouw en die niet harder dan 40 km per uur kunnen rijden. Heeft het rijdende werktuig echter een laadruimte, dan kan het gezien worden als een voertuig dat ingericht is voor het vervoer van goederen. In dat geval geldt wel de verplichting om een digitale tachograaf te gebruiken.

  1. Bestelauto’s vallen meestal buiten de Europese verplichting, omdat ze geen maximum gewicht van 3.500 kg hebben. Echter, als er een aanhangwagen achter de bestelauto wordt gekoppeld, moet het gewicht van de aanhangwagen bij dat van de bestelauto worden opgeteld. Als de combinatie boven de 3.500 kg komt, is een digitale tachograaf wel verplicht.

Vrijstelling tachograaf

Soms wordt er met een bestelauto wisselend met of zonder aanhangwagen gereden. Dit komt regelmatig voor bij aannemersbedrijven. Omdat hierbij geldt dat het vervoer een bijzaak is voor het werk, is het gebruik van een tachograaf voor dit soort bedrijven onder bepaalde voorwaarden dan ook niet nodig.

Voorbeeld : Aannemer A rijdt met een bestelauto plus aanhangwagen met een totaal maximaal gewicht van 7.500 kg of minder. Hij gebruikt deze combinatie alleen voor het vervoer van materiaal en uitrusting voor het werk op locatie. De bestuurder van de bestelauto rijdt niet meer dan 12 uur per week en blijft binnen een straal van 100 km. In dat geval geldt een vrijstelling voor de digitale tachograaf. Er dient wel op een andere manier een deugdelijke registratie van de rijtijden te worden gemaakt. Dit is vanwege de registratieplicht die vanuit de arbeidstijdenwet bestaat.

Share This Post