Share This Post

Rijden & Logistiek

Smarttacho 2 vanaf 2023 verplicht

Smarttacho 2 vanaf 2023 verplicht

Voor nieuw geregistreerde voertuigen zal vanaf 2023 de smarttacho 2 verplicht zijn. De exacte datum is ook bekend: vanaf 21 augustus 2023 is de smarttacho 2 verplicht voor nieuwe vrachtwagens. Voor bestaande voertuigen die internationale ritten maken, geldt een retrofit plicht. Met andere woorden, ook bij oudere voertuigen zul je een smarttacho 2 moeten laten installeren. Daar gelden wel andere data voor. Uiterlijk 31 december 2024 zullen de analoge of de digitale tachograaf vervangen moeten zijn. Voor voertuigen die nu al een smarttacho 1 hebben is deze datum 21 augustus 2025.

Nieuwe tachograaf: smarttacho 2

Transport en Logistiek Nederland (TLN) heeft in overleg met tachograaf- en truckfabrikanten diverse voorstellen gedaan voor deze nieuwe tachograaf. Een van de nieuwigheden is dat er meer mogelijkheden zullen zijn om je smartphone te koppelen met de tachograaf. Dit alles om het gebruiksgemak van de smarttacho 2 te verbeteren waardoor zoveel mogelijk bedieningsfouten voorkomen kunnen worden.

Wat is er nieuw in de smarttacho 2?

De nieuwe tachograaf is niet alleen bedoeld voor de handhaving van de rij- en rusttijden, maar ook voor de handhaving van cabotage en posting (detachering). De smarttacho 2 heeft een aantal nieuwe functionaliteiten en extra beveiligingsaspecten. Ook zal meer informatie via de DSRC op korte afstand kunnen worden uitgelezen.

De smarttacho 2 heeft in de volgende nieuwe functionaliteiten:

  • Een nieuw functie die grenspassages automatisch registreert

  • Een nieuwe functie voor registratie van het laden/lossen van het voertuig

  • Bij de nieuwe functie laden/lossen volgt automatisch de registratie van de positie van het voertuig

  • Bij de functie begin/einde land volgt automatisch weergave van het land waar het voertuig zich bevindt

  • Een extra beveiliging van het GNSS-signaal

  • Een extra bewegingssignaal

  • Uitbreiding van de DSRC-gegevens met de maximale rijtijd

TLN zal tijdens de beurs Transport Compleet in Gorinchem op dinsdag 28 september a.s. een bijeenkomst verzorgen over de nieuwe smarttacho 2.

Share This Post