Share This Post

Nieuws

SEBA: subsidie voor elektrische bestelauto’s vanaf 15 maart

SEBA: subsidie voor elektrische bestelauto’s vanaf 15 maart

Op 15 maart 2021 is de start gepland voor een nieuwe subsidieregeling voor volledig emissieloze bedrijfsauto’s. Deze subsidieregeling heeft de naam SEBA, Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s. De regeling is uitsluitend bedoeld voor bestelauto’s die rijden op een elektromotor. Alleen voertuigen die vallen onder de voertuigclassificaties N1 of N2 tot een maximum gewicht van 4.250 kg komen voor de subsidie in aanmerking. Daarnaast moet de netto catalogusprijs (N1) of verkoopprijs (N2) van deze voertuigen hoger zijn dan €20.000. De SEBA zal tot 31 december 2025 van kracht zijn, maar heeft wel een jaarlijks budget. Het budget voor 2021 bedraagt €22 miljoen.

Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s

Voor ondernemers die van plan zijn om een nieuwe, volledig emissieloze bedrijfsauto te kopen, is de SEBA wellicht erg interessant. Je kunt 10% van de netto catalogusprijs (voertuigcategorie N1) of 10% van de verkoopprijs zonder btw (voertuigcategorie N2) via de SEBA terugkrijgen. Er geldt wel een maximum van €5.000 per voertuig. Deze subsidieregeling start op 15 maart 2021 en loopt tot en met 31 december 2025.

Typen bedrijfsauto’s waarvoor de SEBA geldt

De SEBA geldt alleen voor volledig elektrische bedrijfsauto’s die vallen onder de voertuigclassificaties N1 of N2 tot een maximum gewicht van 4.250 kg. De netto catalogusprijs (N1) of verkoopprijs (N2) van deze wagens moet hoger zijn dan €20.000. Daarnaast geldt dat voor voertuigen die vallen onder categorie N1 met een typegoedkeuring voor lichte voertuigen een WLTP actieradius van minimaal 100 km verplicht is. Dit geldt niet voor de overige elektrische bedrijfsauto’s (voertuigcategorie N1 met een typegoedkeuring voor zware voertuigen en voertuigcategorie N2 tot 4.250 kg). Deze kennen geen minimale actieradius waaraan de bedrijfsauto moet voldoen om voor de subsidie in aanmerking te komen.

Bij twijfel kun je kijken op de Bedrijfsautolijst SEBA. Hierop staan alle merken en modellen van volledig emissieloze bedrijfsauto’s. Deze lijst helpt om inzicht te krijgen of een bedrijfsauto voldoet aan de SEBA-voorwaarden.

Subsidiebedragen

De SEBA kent een subsidie van 10% van de netto catalogusprijs (voertuigcategorie N1) of 10% van de verkoopprijs zonder btw (voertuigcategorie N2). Daarnaast geldt een maximum van maximaal €5.000 per bestelauto. Het is wel zo dat eventuele andere overheidssubsidies in mindering gebracht worden, met uitzondering van de Milieu-investeringsaftrek (MIA).

Aanvullende voorwaarden

Er zijn nog een aantal aanvullende voorwaarden om voor de SEBA in aanmerking te komen. Bijvoorbeeld dat de koop- of leaseovereenkomst nog niet definitief mag zijn, wanneer je de subsidieaanvraag indient. Dat betekent dat je kunt afzien van de koop als je onverhoopt geen subsidie krijgt.

Er zijn nog meer voorwaarden. Voor meer informatie over alle voorwaarden waaraan je moet voldoen om voor de SEBA in aanmerking te komen zie Voorwaarden en Verplichtingen SEBA. Hier zie je een overzicht van alle voorwaarden en eisen voor de SEBA.

Aanvragen vanaf 15 maart a.s.

Het is mogelijk om vanaf 15 maart 2021 a.s. om 09.00 uur de SEBA digitaal aan te vragen via Aanvraagproces SEBA | RVO.nl | Rijksdienst. Aangezien de SEBA een budget per jaar kent, is het zaak om je aanvraag zo vroeg mogelijk in het jaar in te dienen. Lees wel zorgvuldig de voorwaarden door voordat je de aanvraag opstuurt.

 

Share This Post