Share This Post

Hoofdartikels / Uncategorised

Samengevat: overheidsrichtlijnen voor mensen die in voertuigen werken

Samengevat: overheidsrichtlijnen voor mensen die in voertuigen werken

Thuiswerken is voor vrachtwagenchauffeurs nooit een optie geweest. Dat is duidelijk. Wat dat betekent, is dat werkgevers er alles aan moeten doen om hun werknemers te beschermen door het risico op COVID-19 te minimaliseren.

De Britse regering heeft richtlijnen vrijgegeven om werkgevers te helpen om precies dat te doen, terwijl ze erkent dat “je het risico van COVID-19 niet volledig kunt elimineren”.

De richtlijnen zijn rond twee belangrijke gebieden opgebouwd:

  1. De frequentie van handen wassen en oppervlaktereiniging verhogen.
  2. Alles in het werk stellen om aan de richtlijnen voor sociale afstand te voldoen (mensen waar mogelijk 2 m uit elkaar houden).

Waar de richtlijnen voor sociale afstand niet volledig kunnen worden gevolgd, moeten bedrijven overwegen of de activiteit essentieel is. Zo ja, alle mogelijke mitigerende maatregelen nemen om het risico op overdracht tussen hun personeel te verminderen, door bijvoorbeeld de activiteit tijd kort te houden.

Wat werkgevers en werknemers moeten onthouden is: niemand is verplicht om in een onveilige werkomgeving te werken.

Over het algemeen moeten logistieke en transportbedrijven de richtlijnen kunnen volgen en blijven opereren, daarom zijn velen tijdens de lockdown blijven werken.

Maar er zijn bepaalde activiteiten en situaties waarin het minder dan eenvoudig is om aan de richtlijnen voor sociale afstand te voldoen, vooral omdat meer werknemers nu naar de werkplek terugkeren.

Sociale afstand

Naast het nemen van risicobeperkende maatregelen om het transmissierisico te verminderen, worden werkgevers aangespoord om andere maatregelen te nemen, waaronder wisselende aankomst- en vertrektijden, het voorzien van extra parkeerplaatsen en het laden van voertuigen vooruit op schema om interactie te voorkomen.

De richtlijnen geven echter toe dat het niet altijd mogelijk is om binnen voertuigen een afstand van 2 m aan te houden. Voor veel taken in het voertuig is meer dan één persoon nodig, bijvoorbeeld zware leveringen of afvalinzameling, en het wijzigen van voertuigconfiguraties om meer ruimte te creëren is misschien niet praktisch.

Werkgevers wordt geadviseerd om waar mogelijk alternatieve oplossingen voor bezorging door twee personen te vinden, maar waar dit niet mogelijk is, moet een vast koppel systeem worden geïmplementeerd en moeten zij ervoor zorgen dat voertuigen goed worden geventileerd.

Regelmatige reiniging van voertuigen staat ook voorop.

Reiniging en hygiëne

Het virus is ook overdraagbaar door besmette oppervlakken aan te raken. Daarom wordt werkgevers aangeraden om werkruimten en apparatuur regelmatig  tussen gebruik schoon te maken, evenals alle voorwerpen en oppervlakken die regelmatig worden aangeraakt, zoals deurgrepen, brandstofpompen en autosleutels.

Bestuurders moeten worden aangemoedigd om hun handen te wassen voordat ze aan boord van voertuigen gaan, en moeten van voldoende handdesinfecterend middel / doekjes worden voorzien om hun handen na elke aflevering te wassen.

Alle afval en bezittingen moeten aan het einde van de dienst door de bestuurder uit een voertuig worden verwijderd.

Op werkplekken wordt aangeraden om borden en posters op te hangen om werknemers tot goede hygiëne aan te sporen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

De begeleiding op PBM is relatief eenvoudig. Als je al PBM in je werk gebruikt om je tegen niet-COVID-19-risico’s te beschermen, dan moet je dat blijven doen. Echter, extra persoonlijke beschermingsmiddelen die verder gaan dan wat je gewoonlijk draagt, worden als “niet gunstig” beschouwd.

Op werkplekken wordt het ontmoedigd om extra PBM te gebruiken ter bescherming tegen COVID-19 buiten klinische omgevingen of bij het reageren op een vermoedelijk of bevestigd geval van COVID-19.

Met andere woorden, werkgevers zijn niet verplicht om je extra PBM’s te verstrekken, tenzij je gewoonlijk PBM draagt of de noodzaak daarvan in de risicobeoordeling wordt vermeld.

Om de richtlijnen volledig te lezen, ga naar de.GOV-website.

Ben je tevreden over de inspanningen van je werkgever om je risico op COVID-19 te verminderen?

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>