Share This Post

Nieuws

Rijkswaterstaat verwijdert deel geluidsschermen A10

Rijkswaterstaat verwijdert deel geluidsschermen A10

Rijkswaterstaat gaat beschadigde geluidsschermen, die langs de A10 Noord staan, deels verwijderen. Deze geluidsschermen zijn dusdanig beschadigd geraakt dat een deel van de bovenkant van de schermen los dreigt te raken. Preventief worden deze daarom verwijderd. Er moet tijdens de werkzaamheden in augustus rekening gehouden worden met filevorming. De A10 wordt echter niet afgesloten. Wel is het mogelijk dat op- en afritten tijdelijk afgesloten worden. Verkeer wordt indien nodig omgeleid. Er moet dan ook rekening gehouden worden met extra reistijd.

Storm is de oorzaak

Tijdens storm eerder dit jaar zijn er op diverse plekken langs de A10 Noord panelen uit de geluidsschermen gewaaid. Deze weggewaaide panelen zijn inmiddels opgeruimd. Het blijkt echter dat er nog meer panelen verwijderd moeten worden, omdat delen van de schermen los zijn gaan zitten. De vrees is dat er bij een volgende storm anders nog meer schade ontstaat. Preventief worden daarom ook de beschadigde delen van de schermen verwijderd. De schermen worden op deze manier minder hoog dan ze nu zijn.

Tijdelijk geluidsoverlast

Omwonenden van de A10 ter plaatse kunnen geluidsoverlast ervaren tijdens en na de werkzaamheden, omdat de schermen tijdelijk lager zullen zijn. Rijkswaterstaat kijkt of er aanvullende maatregelen nodig zijn om het geluid als gevolg van de lage schermen te beperken. Daartoe wordt onder andere een geluidsonderzoek uitgevoerd. Alle betrokken bewoners, de gemeente Amsterdam en de gemeente Landsmeer zijn inmiddels geïnformeerd over de stand van zaken en over de toekomstige plannen.

Nieuwe geluidsschermen

De geluidsschermen langs de A10 Noord maken onderdeel uit van een groot onderhoudsproject. Rijkswaterstaat heeft meerdere van dergelijke projecten in Noord-Holland op stapel staan. Zo zullen de komende jaren tientallen bruggen, tunnels, sluizen en het gemaal in IJmuiden gerenoveerd dan wel vervangen gaan worden. In het kader van dit project zullen in 2025 de schermen bij de A10 zelfs helemaal vernieuwd gaan worden.

Share This Post