Share This Post

Rijden & Logistiek

Rijkswaterstaat houdt enquête onder vrachtwagenchauffeurs

Rijkswaterstaat houdt enquête onder vrachtwagenchauffeurs

Rijkswaterstaat is recent begonnen met een online onderzoek onder vrachtwagenchauffeurs. Het is een zogenaamd ‘belevingsonderzoek’ wat betreft de Nederlandse wegen. Het gaat om een tevredenheidsonderzoek onder vrachtwagenchauffeurs. Wat vinden de chauffeurs van de Nederlandse wegen? Waar is er reden tot verbetering? Wat zie je graag anders? Je kunt het allemaal kwijt in de online enquête die Rijkswaterstaat voor alle vrachtwagenchauffeurs heeft opengezet.

​​Rijkswaterstaat als beheerder

Rijkswaterstaat is de beheerder van de Nederlandse wegen. De weggebruikers zijn in feite hun klanten. Met de huidige online enquête hoopt Rijkswaterstaat meer inzicht te krijgen in de mate van tevredenheid over de Nederlandse wegen onder vrachtwagenchauffeurs. Niet alleen wil Rijkswaterstaat weten of de chauffeurs tevreden zijn, en zo ja in welke mate, ook wil zij weten welke wensen en ideeën er leven onder de vrachtwagenchauffeurs. De resultaten van het onderzoek zullen worden gebruikt om, indien mogelijk, concrete acties uit te voeren.

​​Tevredenheidsonderzoek

De vragen die bij de online enquête aan de orde komen, gaan onder andere over de doorstroming en informatievoorziening op de wegen. Ook over de situatie op verzorgingsplaatsen langs de snelweg zijn vragen opgenomen. Rijkswaterstaat nodigt alle vrachtwagenchauffeurs uit die in de afgelopen maand minstens één keer op de Nederlandse autowegen hebben gereden, om de online enquête in te vullen.

​​Online enquête

Rijkswaterstaat wil graag klantgericht zijn. Daarom is er een online enquête voor vrachtwagenchauffeurs opgesteld door I & O Research. Om deel te nemen aan dit tevredenheidsonderzoek kun je een vragenlijst invullen. Het beantwoorden van alle vragen duurt ongeveer 15 minuten. Wie de online enquête wil invullen, kan dat doen door op deze link te klikken: Rijkswaterstaat enquête.

Share This Post