Share This Post

EU

Return home-regeling (RHV) geldt nu ook voor trailers

Return home-regeling (RHV) geldt nu ook voor trailers

De Europese Commissie heeft besloten dat de nieuwe return home-regeling ook geldt voor trailers en aanhangwagens. Deze verplichting voor vrachtwagens om regelmatig terug naar huis te keren, is begin dit jaar ingegaan. Recent is duidelijk geworden dat deze nieuwe regelgeving ook geldt voor het getrokken materieel.

​Terugkeerverplichting

De nieuwe Europese terugkeerverplichting regelt dat vrachtwagens iedere acht weken moeten terugkeren naar het land waar de vrachtwagens geregistreerd staan. Deze return home vehicle (RHV) regeling geldt, door een uitwerking van de Europese Commissie, nu ook voor trailers en aanhangwagens. De Europese Commissie heeft dit recent laten weten. Er is verbaasd gereageerd op deze uitbreiding. Immers, trailers of aanhangwagens hebben geen tachograaf. Het is dus onduidelijk hoe lidstaten op deze uitbreiding van de RHV regeling kunnen en zullen gaan handhaven.

​Handhaving RHV regeling

Ondernemersorganisaties in de transportsector hebben zorgen over de nieuwe RHV regeling. De belangrijkste zorg is of, en zo ja hoe, de terugkeerverplichting in de EU-lidstaten gehandhaafd zal worden. Het geven van een sanctie bij overtreding van deze nieuwe regeling kan alleen worden gedaan door het land waar de vrachtwagens vandaan komen. De terugkeerverplichting is ook onderdeel van de criteria voor de vestigingseis. Als niet wordt voldaan aan de vestigingseis, kan de vergunning van een transportbedrijf zelfs worden ingetrokken. De consequenties van deze RHV regeling kunnen dus groot zijn. De angst bestaat echter dat er grote verschillen tussen de EU-lidstaten zullen ontstaan. Sommige landen zullen wellicht geen prioriteit geven aan de handhaving van de terugkeerplicht.

​Trace2

De handhaving van de RHV regeling is een van de onderwerpen die op het programma staan van Trace2. Dit is een handhavings- en trainingsgids voor handhavers die in opdracht van de Europese Commissie is opgesteld. Het is de bedoeling dat Trace2 gaat zorgen voor internationaal meer eenduidigheid van de handhavingsinterpretatie. Of dit ook werkelijk op deze manier gaat lukken, is echter nog maar de vraag.

Share This Post