Share This Post

Milieu

Rel over verbreding A27

Rel over verbreding A27

Recentelijk werd bekend dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zes Gelderse boerenbedrijven heeft opgekocht. Deze boerenbedrijven zijn door de staat opgekocht om de geplande verbreding van de A27 mogelijk te kunnen maken. Provinciale Staten van Gelderland beweert nu dat zij hiervan niet op de hoogte was. Daarom eist de provincie dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het lokaal geldende stikstofplan aanpast. Zo niet, dan werkt de provincie niet mee aan de plannen voor de verbreding van de A27.

Stikstofdossier

Na een spoeddebat over deze kwestie noemen de coalitiepartijen in de Provincie Gelderland het uitkopen van boeren zeer kwalijk, want het Rijk heeft volgens hen de provincie hierbij gepasseerd. Het ligt vooral gevoelig vanwege de zogenaamde PAS-melders. Dit zijn boeren die door de stikstofuitspraak van de Raad van State in 2019 illegaal zijn geworden. Deze bedrijven voldeden eerder wel onder de oude wet, maar hebben nu een speciale vergunning nodig. Tot op heden is het niet gelukt om deze boeren te helpen. Vandaar dat de ‘opkooptruc’ waarmee de plannen voor de verbreding van de A27 kunnen doorgaan bij velen in het verkeerde keelgat is geschoten.

Ministerie Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zegt in een reactie dat er wel overleg is geweest over het onderwerp stikstof. Volgens het ministerie is er gesproken tussen de minister en de gedeputeerde. Ook blijkt er regelmatig contact geweest te zijn tussen Rijkswaterstaat en de provincie. Hiervan zijn inmiddels stukken boven water gekomen. De provincie zegt dat er weliswaar enig overleg is geweest, maar dat de Gelderse beleidsregels en bestuurlijke afspraken door het ministerie zijn geschonden. Daarom wil een meerderheid van de coalitie dat de provincie niet meer meewerkt aan de plannen voor de verbreding van de A27. De provincie kan behoorlijk lastig gaan doen, bijvoorbeeld door de natuurvergunning van de opgekochte bedrijven in te trekken, zodat er helemaal geen stikstofruimte vrij komt. En zonder stikstofruimte kunnen de plannen voor de A27 geen doorgang vinden.

Share This Post