Share This Post

Rijden & Logistiek

Personeelstekort in de transportsector loopt op

Personeelstekort in de transportsector loopt op

In steeds meer sectoren in Nederland is er sprake van een groeiend personeelstekort. Vooral in het wegtransport wordt het steeds moeilijker om nieuwe mensen te vinden. Dit heeft ernstige consequenties op de korte en de lange termijn. De krapte op de huidige arbeidsmarkt remt onder meer de groei van de transportbedrijven. Ook leidt het tekort aan chauffeurs tot hogere loonkosten. Daarnaast zijn de brandstofprijzen ook nog eens omhoog gegaan. Dit alles maakt het voor bedrijven in de transportsector niet gemakkelijk om in te kunnen spelen op de veranderende markt.

​Meer vraag naar goederen

Het afgelopen jaar is de vraag naar goederen door consumenten behoorlijk gestegen. Vanwege de coronacrisis werden de goederen veelal online besteld. Deze groei resulteerde een sterke opleving van de internationale handel. Veel transport- en logistiekbedrijven deden het daarom boven verwachting goed. Het pakketvervoer werd echter afgelopen jaar de grootste winnaar wat betreft groei en winst, vanwege de enorme stijging van de vraag naar thuisbezorgen.

​Aanhoudend personeelstekort

Personeel vinden wordt steeds moeilijker voor transport- en logistiekbedrijven. In het derde kwartaal van 2021 stonden er volgens de gegevens van het UWV 11.650 vacatures voor vrachtwagenchauffeurs open. Dit betekent dat er één openstaande vacature per acht werkenden chauffeurs is. In de huidige situatie is het ook nog zo dat een op de drie werkende chauffeurs ouder is dan 55 jaar. Dat betekent dat er over enige tijd een enorme uitstroom zal ontstaan van chauffeurs die met pensioen gaan. En dat is een groot probleem, aangezien de huidige instroom de huidige uitstroom al niet kan bijhouden.

​Hogere kosten betekenen hogere transportprijzen

Alles bij elkaar maakt dat zich een duidelijk plaatje voor de transportsector aftekent: hogere loonkosten, hogere brandstofprijzen en ook hogere kosten van materieel zullen in 2022 gaan zorgen voor hogere transportprijzen. Ook de huidige extreme containertarieven in de zeevaart spelen hierbij een rol. Het wegvervoer gaat met name voor klanten in de retail, bouw en industrie naar alle verwachting een stuk duurder uitvallen in het komende jaar.

Share This Post