Share This Post

EU / Gezondheid

Pas op voor het varkenspestvirus!

Pas op voor het varkenspestvirus!

Je zou door alle commotie rondom het nieuwe coronavirus helemaal vergeten dat er nog meer virussen in de wereld zijn. Transport en Logistiek Nederland heeft recent aandacht gevraagd voor een ander virus dat een ernstige bedreiging vormt voor Nederland: het varkenspestvirus. Varkenspest komt al enige tijd regelmatig voor in landen in Oost- en Zuidoost Europa. Het verspreiden van deze ziekte gebeurt onder andere, maar niet alleen, via veetransport uit die gebieden.

Varkenspestvirus

Varkenspest is een ernstige varkensziekte. Zowel het dierenwelzijn als de economie zouden grote schade lijden als deze ziekte in Nederland zou uitbreken. Varkenspest is daarom een meldingsplichtige ziekte ingevolge artikel 15 van de wet Gezondheids- en Welzijnsziekte voor Dieren. Bij elke verdenking op een mogelijke uitbraak van varkenspest moet ogenblikkelijk de NVWA worden ingeschakeld.

Oost- en Zuidoost Europa

In landen als Rusland, Oekraïne en Bulgarije komt het varkenspestvirus voor onder de wilde zwijnen die in deze landen leven. Via deze wilde zwijnen raken ook de varkens op lokale boerderijen besmet. Op die manier komt het varkenspestvirus in het varkensvlees terecht en in voedselproducten zoals worst. De grens van het besmette gebied loopt ongeveer langs de oostelijke grenzen van Duitsland, Tsjechië en Oostenrijk. Soms trekt het virus echter over deze grens heen. Recent werd varkenspest aangetroffen onder wilde zwijnen in de Belgische Ardennen en in Oost-Duitsland. Klik hier voor de actuele besmettingshaarden.

Nederlandse situatie varkenshouderij

In Nederland worden ongeveer 12 miljoen varkens in zo’n 5000 varkensbedrijven gehouden. Een uitbraak van varkenspest in Nederland zou catastrofaal zijn. Niet alleen voor de Nederlandse varkenshouders, maar ook voor alle aan deze sector gerelateerde bedrijven, zoals diervoerproducenten en slachterijen. Ook de transportsector zou een enorme klap krijgen. Behalve veetransporteurs zouden onder meer transporteurs van diervoeders, mest en gekoelde vleesproducten door een uitbraak van het varkenspestvirus in de problemen komen.

Verspreiding van het varkenspestvirus

De verspreiding van het varkenspestvirus gebeurt met name via contact tussen wilde zwijnen en varkens. Maar daarnaast zijn er nog meer besmettingsmogelijkheden. In varkensvlees kan het varkenspestvirus soms maanden overleven. In bevroren vlees kan het varkenspestvirus jaren blijven zitten en dan alsnog andere varkens infecteren. Ook is overdracht van het varkenspestvirus via de mens mogelijk via kleding, schoenen en handen. Daarom dienen bezoekers van varkensbedrijven altijd de handen te wassen en bedrijfskleding te dragen voordat ze de stallen ingaan.

Transport van en naar Nederland

Voor het veetransport zijn er stringente eisen voor het vervoer van en naar Oost Europa. Omdat varkenspest zich ook kan verspreiden door het kopen en eten van producten van besmette dieren uit Oost Europa wordt er een dringend beroep op vrachtwagenchauffeurs gedaan om geen etensresten achter te laten op parkeerplaatsen in Europa. Daarnaast roept Transport en Logistiek Nederland hun leden en anderen op om vooral geen etenswaren en andere vleesproducten uit Centraal en Oost-Europa mee te nemen naar Nederland.

Share This Post