Share This Post

Milieu

Overijssel en Gelderland werken aan voldoende laadinfrastructuur

Overijssel en Gelderland werken aan voldoende laadinfrastructuur

De provincies Gelderland en Overijssel zijn begonnen met het in kaart brengen van de behoefte aan laadinfrastructuur voor elektrische bestelwagens en vrachtwagens. De bedoeling van deze inventarisatie is om te zorgen voor voldoende laadinfrastructuur voor het bedrijfsleven, niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Het aantal elektrische voertuigen groeit immers sterk en zal naar verwachting de komende jaren nog verder stijgen. Voldoende laadpalen is een belangrijke voorwaarde voor deze groei.

Nationale Agenda Laadinfrastructuur

De regio Oost-Nederland, de provincies Overijssel en Gelderland, werken samen in het kader van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur. Zij hebben gezamenlijk de zogenaamde Gelders-Overijsselse Regionale Agenda Laadinfrastructuur of Go-Ral opgericht. Het doel van Go-Ral is om in de regio te zorgen voor een betrouwbaar en voldoende groot laadnetwerk dat in de toekomst kan meegroeien met het stijgende aantal elektrische voertuigen. Daarnaast gaat men de capaciteit van het elektriciteitsnet onder de loep nemen. De huidige inventarisatie van Go-Ral richt zich op ruim 500 bedrijventerreinen in Gelderland en 100 bedrijventerreinen in Overijssel. Samen met de gemeentes en lokale bedrijven willen de Oost-Nederlandse provincies zich daarna gaan richten op proactief beleid zoals het plaatsen van laadpalen en het faciliteren van snellaadlocaties.

Planning en prognoses

Het aantal elektrische voertuigen neemt ook in de regio Oost-Nederland toe. Dat geldt zeker ook voor het aantal elektrische bestelwagens en vrachtwagens. ElaadNL, het kennis- en innovatiecentrum van de netbeheerders, heeft hierover prognoses opgesteld. Uit onderzoek blijkt dat de stroomvraag op bedrijventerreinen voor het opladen van elektrische voertuigen de komende jaren fors zal gaan toenemen. Na de inventarisatie van Go-Ral naar de behoefte aan laadinfrastructuur zullen de resultaten worden verwerkt in speciale kaarten. Deze zogenaamde plankaarten zullen inzicht geven waar en hoe groot de behoefte aan laadinfrastructuur is. Daarnaast zullen ook het ruimtegebruik en de netcapaciteit in kaart gebracht worden. Met deze plankaarten kunnen gemeenten, netbeheerders en bedrijven aan de slag gaan. De plankaarten worden naar verwachting eind 2023 opgeleverd.

Share This Post